PL EN


2018 | 2 | 11 | 25-38
Article title

Media in education – digital platforms in practical application

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Współczesny świat jest przepełniony mass mediami. Bez nich trud-no wyobrazić sobie jakąkolwiek sferę życia ludzkiego. Multimedia przeniknęły także do edukacji, co spowodowało, że platformy edukacyjne są coraz powszech-niej stosowane w edukacji. Spowodowane jest to rozwojem technologicznym, a także chęcią obniżenia kosztów edukacji. Zaletą jest ich dostępność oraz atrak-cyjna forma, która z pewnością sprzyja procesowi kształcenia się. Istotne jest również to, że wykładowcy i studenci mogą się ze sobą komunikować w bardzo podobny sposób do tradycyjnej komunikacji. Pomimo tego, że platformy edu-kacyjne są coraz częściej stosowane w edukacji, wciąż niewiele uczelni z nich ko-rzysta. Wynika to z braku zaufania do tej formy edukacji i obawy przed zanikiem tradycyjnych relacji międzyludzkich. Platformy edukacyjne mają wiele zalet, ale posiadają także wady. We współczesnym świecie, gdzie dominują nowoczesne technologie, ich zastosowanie wydaje się jednak niezbędne.
EN
The contemporary world is overwhelmed by mass media. Without it, it is hard to imagine any sphere of human life. The multimedia also perme-ated to the education, which resulted in the growing popularity of educational platforms. It is caused by technological development and also a tendency to lower the costs of education. Their availability and attractive form, which certainly is supporting the process, are also advantages of this form of studying. The fact that academic teachers and students can communicate with each other in very much the same way as in the traditional way of communication is also essential. Although educational platforms are being more often applied in education, still only a few colleges and universities are using them. This is because there are a mistrust and anxiety about the disappearance of traditional human relations. Educational platforms have many advantages, but they have also some defects. However, in the contemporary world, where modern technologies are dominat-ing, their application seems to be inevitable.
Year
Volume
2
Issue
11
Pages
25-38
Physical description
Dates
published
2018-12-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2018_21125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.