PL EN


2013 | 1 | 1 |
Article title

Terapia dźwiękiem – metoda Petera Hessa w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnymoraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Content
Title variants
EN
Sound therapy – the Peter Hess method in work with pre-schooland early school-age children and with children with special educational needs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author presents the main assumptions of the Peter Hess method applied for the purposes of prevention and therapy in work with pre-school, early school-age, and special educational needs children. She also emphasizes the fact that this method is still poorly known in Poland and needs researching. For several years the author has used sound massage as a supporting and relaxing method in her work with pre-school and early school-age children, including those with special educational needs.
PL
Autorka przedstawia najważniejsze założenia metody Petera Hessa stosowane w profilaktyce i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podkreśla również, że metoda ta jest jeszcze mało znana w Polsce i wymaga badań. Od kilkunastu lat autorka wykorzystuje masaż dźwiękiem jako wspomagającą i re-laksującą metodę w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Year
Volume
1
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2013_1_1_44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.