PL EN


2013 | 1 | 1 |
Article title

Funkcjonowanie dzieci z autyzmem w warunkach szkoły ogólnodostępnej, czyli integracja w szkole nieintegracyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
The functioning of children with autism spectrum disordersat a non-public school or inclusion in a non-inclusive school
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article comprises three case studies which, over a few years, have been the source of experiences and observations involving pupils diagnosed with Asperger’s syndrome attending a non-public grammar school in Warsaw.Each study presents the story of an actual person and a unique personality. Each story required a different clue. In the case of each of the three pupils one can find milestones, breakthroughs, successes and difficulties. Each of the children, who all arrived with a similar medical certificate, is very different from the oth-ers. Observing them enables one to assess when they feel safe and comfortable at school, in what conditions they discover opportunity to develop their skills and interests. Those three stories illustrate how to build an open community, a com-munity in which children with Asperger’s can feel comfortable alongside both their exceptionally gifted and completely average peers.
PL
Niniejszy artykuł to trzy studia indywidualnych przypadków, na podstawie których zostały przedstawione, na przestrzeni kilku lat, doświadczenia i obserwacje funkcjonowania uczniów ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, w ogólnodostępnym, niepublicznym gimnazjum w Warszawie. Każda z tych historii jest historią konkretnej osoby, niepowtarzalnej indywidu-alności. Do każdej z nich trzeba było „dopasować nieco inny klucz”. W każ-dej z różnych historii konkretnych uczniów można zobaczyć kamienie milowe, punkty przełomowe, sukcesy i trudności. Każde z tych dzieci, które przyszły z orzeczeniami brzmiącymi bardzo podobnie, jest zupełnie inne. Przyglądając się konkretnym osobom, można odpowiedzieć na pytanie, kiedy w ogólnodostępnej szkole uczniowie ci czują się bezpiecznie, odnajdują szansę na rozwój swoich zdolności i zainteresowań. Na podstawie tych trzech historii pokazano, jak można budować otwartą społeczność, w której potrafią się odnaleźć dzieci z zespołem Aspergera obok uczniów wybitnie zdolnych i całkiem przeciętnych.
Year
Volume
1
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2013_1_1_46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.