PL EN


2014 | 2 | 3 |
Article title

Seksualność osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego

Content
Title variants
EN
Sexuality of people suffering from spinal cord injury
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The issues of sexuality of people suffering from spinal cord injury are not frequently discussed in the literature of the subject. Both Slovak and Euro­pean research lacks empirical reports on the sexual life of this group of people. This article presents a review of the literature on the sexuality of adults who have spinal cord injury with references to neurophysiological conditions of the described issue. At the same time the study sheds light on the psychopedagogic consequences of the problems with meeting the sexual needs of people with spinal cord injury.
PL
Problematyka seksualności osób będących po urazie rdzenia krę­gowego nie należy do często poruszanych w literaturze przedmiotu. Zarówno w słowackich, jak i europejskich badaniach brakuje empirycznych doniesień na temat życia seksualnego tej grupy osób. W niniejszym artykule zaprezentowanoprzegląd literatury na temat seksualności dorosłychosób będących po urazach rdzenia kręgowegoz licznymi i potrzebnymi odwołaniami do neurofizjologicz­nych uwarunkowań opisywanych kwestii. Jednocześnie wskazane zostały, na podstawie przytoczonych badań, psychopedagogiczne konsekwencje problemów w zakresie realizacji potrzeb seksualnych.
Year
Volume
2
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014-12-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2014_2_3_64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.