PL EN


2014 | 2 | 3 |
Article title

Zaburzenia w zachowaniu u uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Content
Title variants
EN
Behaviour disorders in students with mild intellectual disability
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Problems in behaviour disorders are important as the scale of difficult behaviours in children is ever expanding. Behavioral disorders are the result of emotional disorders and lead to social maladjustment. The problems of adaptation may be twofold: they can either appear in the form of aggressive behavior or, in the form of withdrawn behavior. McKinney points out that adjustment is not an opposite of maladjustment, because one can adjust yet in the wrong way.
PL
Problematyka zaburzeń w zachowaniu wydaje się istotna z uwagi na to, że coraz bardziej poszerza się skala zachowań trudnych, będących wynikiem zaburzeń emocjonalnych i prowadzących często do niedostosowania społeczne­go. Problemy przystosowawcze mogą mieć dwojaki charakter i pojawiać się pod postacią zachowań agresywnych lub też jako zachowania wycofane, o charak­terze internalizacyjnym. McKinney33 zwraca uwagę na to, że dostosowanie nie jest przeciwieństwem niedostosowania, gdyż jednostka może się dostosować, ale w sposób niewłaściwy.
Year
Volume
2
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014-12-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2014_2_3_67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.