PL EN


2015 | 1 | 4 |
Article title

Szkoła jako przestrzeń dialogu w relacjach nauczyciel – uczeń w praktyce edukacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
School as a Space for a Dialogue in Teacher – Student Relations in the Educational Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Regardless to applied philosophic orientation one emphasizes that interaction between teachers and students during the process of education should have the dialogical character. The course of communicative processes is largely a reflection of a teacher’s own beliefs on the essence of the teaching – learning process. The author of the following study tries to analyze factors that impact building of the space for co-existence and dialogue between teachers and students in everyday school practice.
PL
Niezależnie od przyjętej orientacji filozoficznej podkreśla się, że interakcje podejmowane przez nauczycieli i uczniów w procesie kształcenia i wy-chowania powinny mieć charakter dialogowy. Przebieg procesów komunikacyj-nych w praktyce szkolnej jest w głównej mierze odbiciem przekonań nauczyciela na temat istoty procesu nauczania – uczenia się. W opracowaniu podjęto próbę analizy czynników wpływających na tworzenie w codziennej praktyce szkolnej przestrzeni współbycia i dialogu pomiędzy uczniami i nauczycielami.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
1
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015-06-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2015_1_4_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.