PL EN


2015 | 2 | 5 |
Article title

Muzykoterapia w terapii niepłynności mowy. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Music Therapy in the Treatment of Speech Disfluency. A Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The following article presents a case of a five year old boy afflicted with a speech disfluency, in whom the logopedic diagnosis of speech showed a moderate degree of stuttering. For reasons beyond the control of a speech therapist the boy’s therapy took place in the school environment during group activities using the rhythm method of E. Jaques-Dalcroze, additionally extended to work on slowing down the boy’s speech. Active participation in the activi-ties of music therapy resulted in a measurable improvement in both the child’s speech and his relationships with peers.
PL
Artykuł przedstawia opis przypadku pięcioletniego chłopca do-tkniętego niepłynnością mowy, u którego diagnoza logopedyczna wykazała umiarkowany stopień jąkania. Z przyczyn niezależnych od logopedy terapia od-bywała się w warunkach szkolnych, w trakcie zajęć grupowych, z wykorzystaniem metody rytmiki E. Jaques’a-Dalcroze’a, poszerzonych o pracę nad spowolnieniem mowy chłopca. Czynne uczestnictwo w zajęciach muzykoterapii przyniosło mie-rzalną poprawę zarówno mowy dziecka, jak i jego relacji z rówieśnikami.
Year
Volume
2
Issue
5
Physical description
Dates
published
2015-12-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2015_2_5_96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.