PL EN


2016 | 1 | 6 |
Article title

Ilustracja książkowa w twórczości dla dzieci Janiny Porazińskiej

Content
Title variants
EN
Book illustrations in Janina Porazińska’s publications for children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Janina Porazińska jest autorką utworów dla dzieci, które zyskały miano lektur szkolnych, czyli wydań książkowych o najpowszechniejszym zasięgu edukacyjnym i kulturowym. Do uzyskania przez nie popularności przyczyniła się niewątpliwie stała, do 1983 roku, ich obecność w programowych zaleceniach odnośnie do lektur szkolnych. Na wartość książki wpływają między innymi ilustracje, szczególnie ważne w edukacji dzieci. Publikacje Porazińskiej otrzymywały bogatą i wartościową pod względem estetycznym szatę graficzną, zarówno w okresie międzywojen-nym (Stanisław Bobiński, Michał Bylina, Antoni Gawiński, Zofia Stryjeńska, Mikołaj Wisznicki), jak i w latach 50., 60. i 70. XX wieku. Współcześnie utwory Porazińskiej ilustrowały Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Elżbieta Krygow-ska-Butlewska. Zbyt często jednak w praktyce szkolnej wybierane są opracowania w stylistyce disnejowskiej, w której nie dba się o rozwój wrażliwości wizualnej ucznia. Ważna jest czujność nauczycieli i rodziców w kształtowaniu estetycznych upodobań uczniów wczesnoszkolnych.
EN
Janina Porazińska is the author of books for children which gained the status of school readings, that is, publications which are quite widespread based on their common educational and cultural content. Their presence in the program recommendations regarding school readings since 1983 undoubtedly helped them to gain such popularity.The value of the book could be enhanced by many factors among which we can enumerate illustrations, particularly important in the education of small children. Porazińska’s publications presented rich as well as aesthetically valuable layout both in the interwar period (Stanislaw Bobiński, Michal Bylina, Antoni Gawiński, Zofia Stryjeńska, Nicholas Wisznicki) as well as in the 50s, 60s and 70s. Contemporary works of Porazińska were illustrated by Aleksandra Michal-ska-Szwagierczak or Elizabeth Krygowska-Butlewska. However, it was observed that too often other publications, that present so called ‘Disney’ style illustrations and do not care too much about the aesthetic aspect of students’ development, are chosen and recommended as school readings. Therefore, it is important to focus parents’ and teachers’ attention on these aspects of shaping the aesthetic tastes of pupils especially during their early school years.
Year
Volume
1
Issue
6
Physical description
Dates
published
2016-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_102
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.