PL EN


2016 | 1 | 6 |
Article title

Edukacja plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym – założenia i celowość kształcenia

Content
Title variants
EN
Visual arts education in the primary school – objectives and assumptions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
he article points to the wisdom and the value of visual arts educa-tion in children of primary school age. This education is of essential importance to the development of child's enactive, iconic and symbolic spheres. On the basis of her own programme, the author shows the universal premises of visual arts education. The programme is based on the analytical psychology approach to shaping of visual perception that is considered to be a stimulator of child's art activities. We are confronted by an innovative and interesting approach to visual arts education in children of primary school age.
PL
Autorka zwraca uwagę na celowość i wartość kształcenia plastycz-nego dziecka w wieku wczesnoszkolnym, które oddziałuje na nie i kształtuje jego rozwój w sferze enaktywnej, ikonicznej i symbolicznej. Wskazano na uniwersalne założenia edukacji plastycznej dziecka w oparciu o program Autorki. Wynika on z podejścia psychologiczno-analitycznego w kształtowaniu percepcji wzrokowej jako stymulatora działań plastycznych dziecka. Jest to interesująca i innowacyjna propozycja w zakresie edukacji plastycznej dziecka.
Year
Volume
1
Issue
6
Physical description
Dates
published
2016-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.