PL EN


2016 | 1 | 6 |
Article title

Is the enrolment of children in the first class changing?

Content
Title variants
EN
Czy zmienia się przebieg zapisów dzieci do pierwszej klasy?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the paper was to provide a theoretical description of the points of departure for the enrolment process of children in compulsory education in the Czech Republic as it has been developing at present. Further-more, to present the results of our findings of whether the process of compulsory education enrolment differs greatly in two defined periods. The hypothesis that (statistically) significant differences exist between the process of enrolment in the first and second periods, which can be identified based on frequencies of the determined indicators, was confirmed by seven of the nine observed indicators. Higher frequencies of indicators were identified in different subsets.  
PL
Celem opracowania jest teoretyczne przedstawienie rozwiązań dotyczących przebiegu zapisów dzieci w ramach obowiązkowej edukacji w Re-publice Czeskiej, które odbywają się w chwili obecnej, a ponadto zaprezentowanie wyników ustaleń, czy przebieg tego zapisu różni się w dwóch wyznaczonych okresach. W siedmiu spośród dziewięciu monitorowanych wskaźników została potwierdzona hipoteza, że pomiędzy przebiegiem zapisów w pierwszym i drugim okresie występują (statystycznie) znaczące różnice, które można identyfikować w częstotliwościach określonych wskaźników. Wyższe częstotliwości wskaźników zostały rozpoznane w różnych podzespołach.
Year
Volume
1
Issue
6
Physical description
Dates
published
2016-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.