PL EN


2016 | 1 | 6 |
Article title

Kwestia odroczenia obowiązku szkolnego w Czechach

Content
Title variants
EN
School Attendance Postponement in the Czech Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W swoim artykule podejmuję problematykę gotowości dzieci w wieku przedszkolnym do pomyślnego rozpoczęcia obowiązkowej nauki szkol-nej. We wstępnej części krótko charakteryzuję pojęcia dojrzałości szkolnej i go-towości szkolnej dzieci w wieku przedszkolnym, zwracam również uwagę na kwestię odroczenia obowiązku szkolnego u dzieci, które zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Czechach powinny rozpocząć naukę w szkole pod-stawowej. W dalszej części, w oparciu o analizę danych statystycznych czeskiego Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego oraz Czeskiej Szkolnej Inspekcji, przedstawiam zwięzły przegląd liczby wniosków o odrocze-nie obowiązku szkolnego w Czechach w ciągu ostatnich sześciu lat, w tym także przegląd najczęstszych przyczyn odroczenia obowiązku szkolnego.
EN
The paper deals with preschoolers’ readiness for the successful com-mencement of compulsory school attendance. The introduction gives a brief account of the terms “school maturity” and “school readiness” while also deal-ing with the issue of school attendance postponement afforded to children who should commence their primary school attendance according to the applicable Czech legislation in force. The following part uses statistical data of the Ministry of Education, Youth and Sports and the Czech School Inspectorate to provide a brief overview of the number of applications for school attendance postpone-ment in the Czech Republic during the past six years, including an overview of the most frequent causes of school attendance postponement.
Year
Volume
1
Issue
6
Physical description
Dates
published
2016-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.