PL EN


2016 | 1 | 6 |
Article title

Higiena procesu nauczania–uczenia się w opiniach uczniów wczesnej edukacji

Content
Title variants
EN
The Hygiene of the Process of Teaching and Learning in the Eyes of Early School-Age Students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Właściwy rozkład dnia ucznia uwzględnia wymagania pedagogiki i higieny odpowiednie do poszczególnych grup rozwojowych dzieci. Szkoła speł-niając te wymagania, przyczynia się do zwiększenia zdolności ucznia do pracy, jego większych postępów edukacyjnych, pozytywnego nastawienia do działania, zainteresowania pracą twórczą, prawidłowego rozwoju fizycznego i zdrowia. Na nauczycielu wczesnej edukacji spoczywa odpowiedzialność za uświadamianie, jak ważna jest równowaga między pracą a wypoczynkiem. Istotne z punktu widze-nia nauczycieli jest również uświadomienie sobie sposobu spostrzegania przez ich podopiecznych warunków, w jakich funkcjonują w placówkach szkolnych. Zaprojektowane badania przedstawione w niniejszym opracowaniu wpisują się w to zagadnienie.
EN
An appropriate daily schedule takes into account the requirements of pedagogy and hygiene according to particular children’s development groups. By fulfilling the said requirements, a school contributes to enhancing students’ ability to work, achievement of greater educational progress, a positive attitude towards activities, an interest in creative work, proper physical development and health. An early school teacher is responsible for educating how important the balance between work and rest is. It is important from teachers’ perspective to become conscious of how their pupils perceive the conditions in which they function in educational facilities. The designed studies presented in this paper are consistent with this issue.
Year
Volume
1
Issue
6
Physical description
Dates
published
2016-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.