PL EN


2016 | 1 | 6 |
Article title

Przedmiot i cel pytań i stwierdzeń uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w opiniach nauczycieli i uczniów

Content
Title variants
EN
The subject matter and purpose of questions and statements of pupils in early school education in the opinions of teachers and pupils
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text The subject matter and purpose of questions and statements of pupils in early school education in the opinions of teachers and students in years takes up the issue of questions and statements of pupils appearing spontaneously dur-ing cla.ss time. It points to questions and statements as carriers of valuable infor-mation. It suggests that pupils may be initiators of communication acts that are at the core of the educational process. By asking for or saying something they reveal the subject of their interests and the course of action (purpose) to be taken by the teacher. The teacher receiving this information may modify or create the educational process in accordance with their cognitive needs and abilities
PL
W tekście pt. Przedmiot i cel pytań i stwierdzeń uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w opiniach nauczycieli i uczniów podjęto wątek pytań i stwierdzeń uczniów zgłaszanych spontanicznie podczas zajęć edukacyjnych. Wskazano na pytania i stwierdzenia jako wypowiedzenia niosące informacje. Zasygnalizowano, że inicjatorami aktów komunikacyjnych znajdujących się u podstaw procesu edu-kacyjnego mogą być uczniowie, którzy o coś pytając bądź coś stwierdzając, od-krywają przed nauczycielem przedmiot swoich zainteresowań i kierunek działań (cel). Nauczyciel odbierający te informacje może zmodyfikować lub wykreować proces edukacyjny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami poznawczymi.
Year
Volume
1
Issue
6
Physical description
Dates
published
2016-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.