PL EN


2016 | 1 | 6 |
Article title

Od myślenia do działania, czyli o stymulowaniu kreatywności dziecka

Content
Title variants
EN
From thought to action while stimulating creativity of a child
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Hat as a metaphor of thinking, boots – representing diversity of ac-tion, presented to signal the use of memory, attention as well as making good decisions and choices. It is good to turn dry facts, thinking patterns and routines into the use of the above concepts. It is more interesting to implement different behaviors and habits stimulating thinking as well as presenting to our students practical problem-solving skills while teaching and educating them with the use of colorful thoughts and actions. There is a vast number of educational stimuli in the school reality that could be used for activating students and making the educational process more attractive.
PL
Kapelusz jako metafora dla sposobów myślenia, buty – dla róż-norodności działania to sygnały do wykorzystania pamięci, uwagi, trafnych de-cyzji i dobrych wyborów. Dobrze jest zamienić suche fakty, myślenie schema-tami i rutynę na rzecz zastosowania opisanych powyżej koncepcji. Ciekawiej jest wdrożyć zachowania i nawyki sprzyjające myśleniu, odważnie komunikować swoim uczniom praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycz-nych i wychowawczych za pomocą kolorowych myśli i działań. Jest sporo bodź-ców dydaktycznych i wychowawczych w szkolnej rzeczywistości pomagających zaktywizować uczniów i uatrakcyjnić proces edukacyjny.
Year
Volume
1
Issue
6
Physical description
Dates
published
2016-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.