PL EN


2016 | 1 | 6 |
Article title

Narzędzia aktywizujące myślenie (TOC) w przygotowaniu dziecka do życia i szkoły

Authors
Content
Title variants
EN
Tools to activate thinking (TOC) and their role in preparing a child for life and school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na wstępie autor przedstawia rozważania nad współczesnymi wyzwa-niami stojącymi przed edukacją przedszkolną. Podkreśla znaczenie stosowania na-rzędzi TOC .w przedszkolu, które zapewniają dobre przygotowanie dziecka do roli ucznia w szkole. W rozwinięciu prezentuje założenia teoretyczne programu TOC (Theory of Constraints). Autor skupia się także na przedstawieniu narzędzi TOC, ta-kich jak: gałąź logiczna, chmurka, drzewko ambitnego celu. Każde z narzędzi opi-sane jest pod kątem efektów, jakie daje w pracy edukacyjnej z dzieckiem. Podkre-ślając walory edukacyjne narzędzi TOC w edukacji przedszkolnej, autor dzieli się własnym doświadczeniem pedagogicznym jako nauczyciel praktyk i trener.
EN
In the introductory section the author discusses the latest challenges preschool education faces nowadays. The author of the article emphasizes the importance of applying the TOC tools in the early childhood education as pre-paring the child for the role of being a pupil at school. The main body of the article outlines the theoretical assumptions behind the TOC Programme (Theory of Constraints). The author focuses on the presentation of the TOC tools: the Logical Branch, the Cloud, the Ambitious Target Tree. Each of these tools is characterized with a focus on the expected results in the process of education of young children. With an emphasis on the educational value of the TOC tools in early childhood education the author seeks to share her professional experience as a teacher and a coach.
Year
Volume
1
Issue
6
Physical description
Dates
published
2016-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.