PL EN


2016 | 1 | 6 |
Article title

Tablica interaktywna – nowoczesny środek dydaktyczny – wsparciem w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko)

Content
Title variants
EN
Interactive whiteboard – a modern educational tool supporting pre-school education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W cyfrowym świecie również szkoły dostosowują się do zmienia-jącej się rzeczywistości, podążając za postępem technologicznym. Celem niniej-szego artykułu jest ukazanie nauczycielom korzyści, jakie płyną z wykorzystania tablic interaktywnych w procesie kształcenia. Autor zwraca uwagę również na braki w umiejętnościach obsługi tablic przez nauczycieli. Przedstawione dobre praktyki, inne programy i narzędzia w połączeniu z umiejętnym wykorzystaniem tablic dają współczesnemu nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej wiele moż-liwości zaciekawienia i zachęcenia do nauki, pokazywania treści w innowacyjny sposób. Wszystko po to, by szkoła nie była postrzegana jako nudna, zacofana, by uczniowie od początku swojej edukacji aktywnie włączali się w cały proces nauczania–uczenia się.
EN
In the digital world schools adapt to the changing reality following the technological progress. The aim of this article is to show teachers potential benefits of using the interactive whiteboards applied into the educational process. Author also draws attention to the shortage of teacher’s skills in the field of in-teractive whiteboard usage. The good practice, programs and tools shown in the article, combined with teacher’s skillfulness can guarantee modern educational approach to preschool education. Teacher would have an opportunity to encour-age students to be interested in learning. The aim of the article is also to indicate that schools shouldn’t be perceived as boring. The second goal is to encourage students to be actively involved in the teaching–learning process.
Year
Volume
1
Issue
6
Physical description
Dates
published
2016-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_1_6_113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.