PL EN


2016 | 2 | 7 |
Article title

Tomatis auditory stimulation and learning difficulties – an overview of recent studies

Content
Title variants
PL
Stymulacja słuchowa metodą Tomatisa a niwelowanie trudności w uczeniu się – przegląd badań
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przegląd współczesnych badań zaj-mujących się wpływem stymulacji słuchowej metodą Tomatisa na takie aspekty trudności w uczeniu się zaobserwowane wśród badanych uczniów szkół podsta-wowych jak: trudności w czytaniu, komunikacji czy zachowaniu. Zaprezento-wane rezultaty wskazują na pozytywny wpływ stymulacji słuchowej na wymie-nione wyżej trudności w uczeniu się. Pozytywne efekty metody Tomatisa zostały stwierdzone zarówno, jeżeli chodzi o same rezultaty w nauce, jak i, w niektórych przypadkach, w zachowaniu badanych osób, co może stanowić potwierdzenie skuteczności tej metody w terapii służącej dzieciom mającym trudności w ucze-niu się.
EN
The present article aims to present a short overview of recent studies researching the use of Tomatis auditory stimulation while addressing various types of learning difficulties like difficulties in reading, communication or behavior among primary school students. The results of the presented studies clearly show positive influence of the auditory stimulation on mentioned before skills. It was shown that Tomatis method seemed to improve significantly students’ learning outcomes as well as, in some cases, behavior and could be used to aid students with different kinds of learning difficulties..
Year
Volume
2
Issue
7
Physical description
Dates
published
2016-12-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_2_7_116
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.