PL EN


2016 | 2 | 7 |
Article title

Asymetria mózgu i lateralizacja w jąkaniu

Content
Title variants
EN
Brain asymmetry, laterality and stuttering
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The diagnosis of developmental disorders – including those of speech fluency – have traditionally emphasized the meaning of atypical laterality. In the present paper we review briefly the literature showing that, even though stutter-ing, along with other language deficiencies, is indeed related to atypical brain asymmetry, the exact nature of this relation remains elusive, and the diagnostic utility of laterality measurement seems disputable.
PL
W diagnozie zaburzeń rozwojowych – w tym także zaburzeń płyn-ności mowy – tradycyjnie przywiązuje się dużą wagę do atypowej lateralizacji. Artykuł zawiera pobieżny przegląd literatury, pokazujący, że choć jąkanie, podob-nie jak inne zaburzenia sprawności językowej, faktycznie wiąże się z nietypową asymetrią mózgu, to natura tego związku pozostaje wciąż niejasna, a wartość diagnostyczna badania lateralizacji budzi wątpliwości..
Year
Volume
2
Issue
7
Physical description
Dates
published
2016-12-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_2_7_117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.