PL EN


2016 | 2 | 7 |
Article title

Dziecko z dystrofią mięśniową w polskim systemie edukacji. Doniesienia z badań

Content
Title variants
EN
A child with muscular dystrophy in the Polish educational system. A research report
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text is devoted to the analysis of research on the preventive meas-ures that should be implemented to support a child at risk of muscular dystrophy. It addresses both the organizational issues as well as provision of comprehensive support to a child with muscular dystrophy and his/her family. It also presents the process of education of a child with muscular dystrophy in the Polish edu-cational system.
PL
Tekst został poświęcony analizie badań dotyczących działań profi-laktycznych, które powinny być realizowane wobec dziecka zagrożonego dystrofią mięśniową. Odnosi się do problemu organizacji i udzielania kompleksowego wsparcia dziecku choremu na dystrofię mięśniową i jego rodzinie. Charaktery-zuje proces kształcenia dziecka chorego na dystrofię w polskim systemie edukacji.
Year
Volume
2
Issue
7
Physical description
Dates
published
2016-12-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_2_7_122
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.