PL EN


2016 | 2 | 7 |
Article title

„Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł...” w opinii studentów pedagogiki – dylematy wyborów

Authors
Content
Title variants
EN
„Smart moves improving mind...” in the opinion of students of pedagogy – dilemmas and choices
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The growing number of children and young people with problems at school requires continuous improvement and enhancement of skills on the side of the teacher. Knowledge of a variety of therapeutic methods gives educators a large range of possibilities for interaction with students with special educational needs. To meet the needs of children and young people with learning difficulties, students learn various methods of working with children. Among many methods is the one of the Educational Kinesiology – a method highly controversial among Polish teachers and therapists. The aim of the article was to present the opinion of pedagogy students of this very method.
PL
Rosnąca liczba dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi rodzi potrzebę ciągłego doskonalenia i wzbogacania warsztatu pracy przez pedagoga. Znajomość różnorodnych metod terapeutycznych daje pedagogom wachlarz możliwości oddziaływań pedagogicznych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aby wyjść naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży z problemami w uczeniu się, na etapie studiów pedagogicznych studenci poznają różnorodne metody pracy z dzieckiem. Jedną z nich jest metoda Kinezjologii Edukacyjnej – budząca wiele kontrowersji w środowisku polskich pedagogów i terapeutów. Celem artykułu jest zaprezentowanie stanowiska studentów peda-gogiki wobec Kinezjologii Edukacyjnej.
Year
Volume
2
Issue
7
Physical description
Dates
published
2016-12-09
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2016_2_7_125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.