PL EN


2018 | 2 | 11 | 79-93
Article title

How not to drown in the flood of information?Selected aspects of the information culture of adolescents

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł opisuje rezultat badań, których przedmiotem uczyniono określenie poziomu jednego z przejawów kompetencji informacyjnych. Przedsta-wia charakterystykę umiejętności porządkowania i wyboru informacji. Autorka udowadnia, że umiejętność właściwej selekcji informacji jest warunkiem popraw-nego funkcjonowania w świecie informacji cyfrowych. Dokonana analiza zwra-ca uwagę na jeden z aspektów kultury informacyjnej człowieka, posiadającego umiejętności radzenia sobie z informacyjnym zalewem.
EN
The following article is a research report, the object of which was to determine the level of one of the manifestations of information literacy. It presents the characteristics of the ability to organize and select information. Fur-thermore, the author proves that the ability to correctly select information is a prerequisite for the proper functioning in the digital information world. The analysis draws attention to one of the main aspects of the information culture of a human being who has the ability to cope with the flood of information.
Year
Volume
2
Issue
11
Pages
79-93
Physical description
Dates
published
2018-12-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2018_79-93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.