PL EN


2008 | 3 | 1/2 | 193-214
Article title

Język poetycki Karola Wojtyły. Próba charakterystyki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
3
Issue
1/2
Pages
193-214
Physical description
Dates
published
2008-11-16
Contributors
References
  • A. Przybylska, Samotność możliwa w człowieku. Mistyczny aspekt „Poezji i dramatów” Karola Wojtyły, Kraków 2002.
  • W. P. Szymański, Z mroku korzeni, Kalwaria Zebrzydowska 1989.
  • A. Pajdzińska w pracy Definicje poetyckie [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993.
  • T. Korpysz, Definicje poetyckie jako problem badawczy (na przykładzie pism Cypriana Norwida) [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2001;
  • T. Korpysz, „Człowiek bowiem cóż jest? Cóż jest człowiek?” O wybranych definicjach poetyckich Cypriana
  • Norwida [w:] Czytając Norwida2, red. S. Rzepczyński, Słupsk 2003.
  • T. Korpysz, Kilka uwag o definicjach poetyckich Cypriana Norwida (na przykładzie „Sfinksa [II]”), „Poradnik Językowy” 2006 nr 10.
  • T. Korpysz, Cyprian Norwid – „poeta definicji”. Kilka problemów teoretycznych [w:] Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, red. P. Chlebowski, Lublin 2007.
  • M. Dzikowski, Wartości, wybory, parafrazy – „Jeremiasz” Karola Wojtyły, [w:] Słowo – myśl – ethos w twórczości Jana Pawła II, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2005.
  • J. Dąbrowska, Aluzje literackie w poezji Karola Wojtyły na przykładzie „Renesansowego psałterza”, [w:] Karol Wojtyła – poeta, red. J. Głażewski i W. Sadowski, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2008_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.