PL EN


2009 | 6 | 1 | 73-99
Article title

Nieznane listy Wincentego Pola

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zawarta jest publikacja nieznanych wcześniej listów Wincentego Pola do Antoniego Edwarda Odyńca i Aleksandry Borkowskiej z lat 1867 i 1869.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
73-99
Physical description
Dates
published
2009-11-21
Contributors
References
  • J. Odrowąż-Pieniążek, Przedmowa, w: Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, t. I, Deutsches Polen Institut Darmstadt 1989.
  • I. Baliński, Wspomnienia o Warszawie, Warszawa 1987.
  • J. Kallenbach, Pokłosie z listów A. Mickiewicza do A. E. Odyńca, „Pamiętnik Literacki” XXV, 1928, z. 2.
  • J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1989.
  • K. Lutyńska, Ideologia czasopism rodzinnych Królestwa Polskiego w latach 1860−1880, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” VII, 1956.
  • „Listy z ziemi naszej”. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826−1872, zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 2004.
  • W. Pol, Pamiętniki, oprac. K. Lewicki, Kraków 1960.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2009_1_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.