PL EN


2009 | 8 | 1/2 | 107-121
Article title

„MOWA DO MŁODYCH” ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO WSPÓŁCZESNE PRÓBY OCENY, INTERPRETACJE ORAZ INSPIRACJE ZAWARTYCH W N

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
St. Basil’s Address to Young Men. Modern evaluations and interpretations of its pedagogical concepts St Basil’s famous Address to Young Men, on How They Might Derive Benefit from Greek Literature from the time of late antiquity through the Byzantine period up to the modern times has attracted the attention of successive generations of moralists and scholars of different types. While in the Byzantine era and later in Renaissance Europe the treatise was highly estimated for its appreciation for the classical Greek tradition, nowadays the issue of the general meaning of St Basil’s essay is still under discussion. There are still many questions pertinent to this text, e.g. the issue of date and addressees, that can raise doubts among many scholars. Besides, the issue on where to find the source of inspiration for his pedagogical ideas is also a matter of profound importance. The close examination of the treatise done in recent times, first an foremost, by M. Naldini and A. Pastorino reveals that this essay (written probably in the years of his episcopate) can be derived from the spirit of Origen’s paideia.
Keywords
Year
Volume
8
Issue
1/2
Pages
107-121
Physical description
Dates
published
2009-11-21
Contributors
References
 • N.G. Wilson, Saint Basil on the Value of Greek Literature, London 1975, s. 13-15.
 • ---
 • Bazyli, Oratio ad adul. I, 2, tłum. T. Sinko, w: Św. Bazyli Wielki, Wybór homilij i kazań, Kraków 1947, s. 213.
 • ---
 • St. Longosz, Rodzinne wychowanie dziecka wg świętego Bazylego, „Currenda” 130 (1980) 7-9, s. 250.
 • ---
 • H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969, s. 445
 • ---
 • S. Garnett, The Christian Young and the Secular World, „The Greek Orthodox Theological Review” 26 (1981), s. 211.
 • ---
 • R. Van Dam, Kingdom of Snow. Roman Rule and Greek Culture in Cappadocia, Philadelphia 2002, s. 182.
 • ---
 • Grzegorz z Nazjanzu, Or. 43, 11, tłum.: Mowy wybrane, praca zbiorowa, Warszawa 1967, s. 482.
 • ---
 • N.G. Wilson, dz. cyt., s. 9. Apolinary Starszy i Młodszy oraz ich działalność literacka (por. St. Longosz, „Klasyczna” twórczość Apolinarych z Laodycei, R.T. 43 (1995) 4, s. 145-163)
 • ---
 • Platon, Symp. 216 A; A. Pastorino, dz. cyt., s. 239-240
 • ---
 • A. Wypustek, A. Krzyszowska-Wypustek, Homer wśród pogan i chrześcijan. Interpretacje „Odysei” w czasach cesarstwa rzymskiego, „Meander” 5-6 (1996), s. 245-46, 253-54.
 • ---
 • Oratio ad adul. V, 7, tłum. T. Sinko, s. 218.
 • ---
 • De aud. poet. 31 A,C, 26 D-F, 27 A, Oratio ad adul. VII, 5. Wyrażenie Bazylego: „założyć gniewowi jak uzdę rozwagę” przypomina platońskie odwoływanie się do koni, zaprzęgu i woźnicy: Phaedr. 246 A, 247 B, 253 CD, Apol., 30 E; A. Pastorino, dz. cyt., s. 248.
 • ---
 • M. Naldini, Paideia origeniana nella „Oratio ad adulescentes” di Basilio Magno, VCH 13 (1976), s. 297-318.
 • ---
 • Oratio ad adul. X, 3-5, Or. Pan. V, 60; M. Naldini, dz. cyt., s. 306-307.
 • ---
 • Or. Pan. VI, 75-76, tłum. S. Kalinkowski, w: Grzegorz Cudotwórca, Mowa pochwalna na cześć Orygenesa oraz List Orygenesa do Grzegorza, wstęp i oprac. K. Bielawski, tłum. listu Orygenesa K. Augustyniak, Kraków 1998, s. 58.
 • ---
 • Or. Pan. XI, 141-142, tłum. K. Bielawski, s. 68-69.
 • ---
 • Problem relacji chrześcijaństwa i kultury greckiej naświetlił m.in. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2010_1_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.