PL EN


2014 | 16 | 1 | 67-82
Article title

Marian Maciejewski – przeoczone

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Marian Maciejewski – the overlooked This short piece summarises in a synthetic way professor Marian Maciejewski’s ‘personal research interests’ and his own ‘methodological standing’. Methodology was a real cognitive and axiological issue for him, hence the choice of kerygmatic reading of text turned out to be fundamental in his works; one that set the canon of writings to be subjected to a holistic and extremely responsible interpretation. Maciejewski focused his attention on testimonies of troubled and bruised existence of ‘the sin’s shame’. He looked upon masterpieces, reading them closely, critically and with great intensity. Maciejewski took creative awareness (especially romantic one) and formulated a strong synthesis of demands and realisations in such a way that the language of discourse was revised. This language is nowadays used not only to talk about the very phenomena Maciejewski was concerned with.
Keywords
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
67-82
Physical description
Dates
published
2014-11-19
Contributors
References
 • Marian Maciejewski, «ażeby ciało powróciło w słowo». Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991.
 • ---
 • Marian Maciejewski, «Wrzucony do bytu otchłani», w: tegoż, «Wrzucony do bytu otchłani». Liryka lozańska i jej konteksty, Lublin 2012.
 • ---
 • Gdzie po dolinach moja Ikwa płynie, oprac. Marian Maciejewski, Lublin 1999.
 • ---
 • Marian Maciejewski, Biblie romantyków, w: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, pod red. Danuty Zamącińskiej i Mariana Maciejewskiego, Lublin 1995.
 • ---
 • Bernadetta Kuczera-Chachulska, Posłowie. Poezja i kontemplacja, w: Marian Maciejewski, «Wrzucony do bytu otchłani»..., dz. cyt., s. 160.
 • ---
 • Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja, tłum. Wiesław Juszczak, wybór tekstów i oprac. Alina Kowalczykowa, wyd. 2 rozszerzone, Warszawa 1995, s. 32.
 • ---
 • Simone Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, tłum. Aleksandra Olędzka-Frybesowa, wybór i oprac. Andrzej Wielowieyski, Warszawa 1999, s. 245.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2014_1_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.