PL EN


2016 | 20 | 1 | 141-157
Article title

Mit fundacyjny Rzeczypospolitej w Kursie pierwszym Prelekcji Paryskich Adama Mickiewicza

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The Foundational Myth of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Mickiewicz’s Kurs pierwszy from Paris Lectures    The article attempts to recreate Mickiewicz’s vision of Polish Medieval history in the context of the history of Slavdom as it is presented by him in the speeches from Kurs pierwszy from the Paris lectures. Invoking particular facts from the first centuries of Polish history and interpreting them in a particularly individual manner – frequently contrary to the traditional historical narrative, Mickiewicz rediscovered the foundational myth of the Commonwealth of the nobles in the history of the Piast and Jagiellonian Poland; furthermore, the whole of the Medieval period served Mickiewicz as a universal political model worthy of translation to the poet’s contemporary  period. The modern christianitas state model, which Mickiewicz will later design in his writings from 1830s and 1840s, had its roots precisely in this reinterpreted political history of the Middle Ages. When discussing the past, Mickiewicz first and foremost advocated talking about the present and the future of Poland and Europe. Underscoring the strong relationship between Poland and Rome as well as the ties with Western Christendom – as it used to be done in the Middle Ages – was meant to produce a propagandist image: it attempted to demonstrate that the Byzantine-Orthodox culture could neither serve to unite Slavic peoples nor rejuvenate Europe in any way.
Keywords
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
141-157
Physical description
Dates
published
2017-02-08
Contributors
References
 • Maria Janion, Estetyka średniowiecznej Północy, w: tejże, Prace wybrane, pod red. Małgorzaty Czermińskiej, t. 4: Romantyzm i jego media, Kraków 2001.
 • Zofia Stefanowska, Legenda słowiańska w Prelekcjach paryskich, w: tejże, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, wyd. 1: Warszawa 1976, wyd. 2, zmien.: Warszawa 2001.
 • Andrzej Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970.
 • Andrzej Walicki, Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu, Warszawa 1983.
 • Andrzej Walicki, Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej, Warszawa 2006.
 • Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
 • Barbara Czapik, Dwa warianty idei (mitu) słowiańskiej misji romantyczny i awangardowy, w: „Ruch Literacki” 1993, z. 3.
 • Andrzej Walicki, «Prelekcje paryskie» Mickiewicza a słowianofilstwo rosyjskie, w: tegoż, Filozofia polskiego romantyzmu, w serii: „Kultura i myśl polska. Prace wybrane Andrzeja Walickiego”, pod red. Andrzeja Mencwela, t. 2, Kraków 2009.
 • Józef Bachórz, Mickiewiczowska idea Europy, w: tegoż, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk 2003,.
 • Julian Maślanka, Historyczne poglądy Mickiewicza, w: tegoż, z dziejów literatury i kultury, Kraków 2001.
 • Ewa Hoffmann-Piotrowska, «Święte awantury». orto- i heterodoksje Adama Mickiewicza, Warszawa 2014.
 • Henryk Batowski, Mickiewicz jako badacz Słowiańszczyzny, Wrocław 1956.
 • Wiktor Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1982.
 • Jarosław Ławski, od historiografii do historiozofii. Mickiewiczowska refleksja o metodach poznania przeszłości (1820–1840), w: tegoż, Mickiewicz – mit – historia. Studia, Białystok 2010.
 • Maria Dernałowicz, Dlaczego i jak pisał Mickiewicz «Historię polską», w: nasze pojedynki o romantyzm, pod red. Doroty Siwickiej i Marka Bieńczyka, Warszawa 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2016_1_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.