PL EN


2016 | 20 | 1 | 45-53
Article title

MICKIEWICZ I TREMBECKI – JESZCZE RAZ (JUŻ SIĘ Z POGODNYCH NIEBIOS…)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
This short sketch focuses on the excerpt from Adam Mickiewicz’s early poem „Już się z pogodnych niebios…” (1818), where the young poet specifies the rules of receiving new members into the Philomath Society (Towarzystwo Filomatów). Mickiewicz drew the basic motif of that part of the poem from the last section of Stanisław Trembecki’s Classicist descriptive poem Sofijówka (verses 425nn). What in an Enlightenment poem characterised by clearly libertine and pro-Russian tendencies served the representative of the Stanislavian times to build an individual microethics programme which was concerend exclusively with one’s closest circle and their attitude towards themselves, in a programmatic poem by a young Romantic became a set of rules to select righteous and trustworthy poeple who would not take fright in front of adversities and would resist a variety of pressures. Trembecki’s poem, however, also contained yearning for a forseeable future and nostalgia for what had been lost.
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
45-53
Physical description
Dates
published
2017-02-08
Contributors
References
 • Ryszard Przybylski, Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.
 • Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm, wyd. 2, Warszawa 1997.
 • Stanisław Morawski, Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818–1825), oprac. i wstępem poprzedzili Adam Czartkowski i Henryk Mościcki, uzup. Maria Dernałowicz, Warszawa 1959.
 • Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, pod red. Romana Lotha, t. 4: S–T, Warszawa 2003.
 • Juliusz Kleiner, Mickiewicz, t. 1: Dzieje Gustawa, wyd. poprawione, Lublin 1995.
 • Wacław Borowy, O poezji Mickiewicza, wyd. 2, uzupełnione, t. 1, Lublin 1999.
 • Czesław Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976.
 • Adam Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe 1798–1998, t. 1: Wiersze, oprac. Czesław Zgorzelski, Warszawa 1993.
 • Dariusz Seweryn, „Jak tam zaszedłeś”. Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997.
 • Alina Witkowska, Poemat opisowy, hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. Teresa Kostkiewiczowa, wyd. 2, poszerzone i poprawione, Wrocław 1991.
 • Stanisław Trembecki, Sofijówka, wydał Jerzy Snopek, Warszawa 2000, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 1.
 • Samuel Bogusław Linde, Rozkosz, hasło w: Słownik języka polskiego, wyd. 2, poprawne i pomnożone, t. 5: R–T, Lwów 1859.
 • Jerzy Snopek, Stanisław Trembecki (1739–1812), w: Pisarze polskiego oświecenia, red. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, t. 1, Warszawa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2016_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.