PL EN


2018 | 3 | 57-85
Article title

A LITERARY TEXT AS A WORK OF ART (BASED ON SELECTED PUBLIC DISCUSSIONS REPORTED IN POLISH PERIODICALS AFTER 1989)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the sketch the author raises the issue concerning the presence of a literary text in the contemporary social-media consciousness.  At the outset the author draws two poles: the elite and egalitarian one, then, she passes to analysing public discourses which took place in the last century in cultural periodicals (“Znak”, “Tygodnik Powszechny”). One of the crucial conclusions of her observations is the judgement according to which a literary masterpiece has been in the last centuries as if less a piece of art and become more a place of exchanging a thought and social discourse.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
57-85
Physical description
Dates
published
2018-05-03
Contributors
References
 • Janusz Połomski, Poezja i filozofia, „Twórczość” 1969, z. 9.
 • Rainer Maria Rilke, Listy do młodego malarza Balthusa (Schloss Berg-am-Irchel, kanton zuryski, 24 listopada 1920), „Zeszyty Literackie” 1998, nr 64,
 • Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich, Wrocław 2004.
 • Grzegorz Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996.
 • Janusz Sławiński, Dzieło literackie, hasło w: Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. 3, poszerz. i popr., Wrocław 1998.
 • Lidia Burska, Miasto i poezja, w: Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury, praca zbiorowa pod red. Aliny Brodzkiej-Wald, hanny Gosk i Andrzeja Wernera, Warszawa 2008.
 • Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, Paris 1953, t. 1–2.
 • Eugenia Basara-Lipiec w: Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.
 • Walka trwa. Z Tadeuszem Sobolewskim, Martą Tarabułą, Mieczysławem Tomaszewskim, Teresą Walas i Adamem Zagajewskim rozmawiają Krystyna Kwaśniewska i Łukasz Tischner, „Znak”, grudzień (12) 2002.
 • Karol Tarnowski, O pocieszeniu, jakie daje sztuka, „Znak”, grudzień (12) 2002.
 • Nietolerancja (rozmowa z Wiesławą Wierzchowską), przedruk w: Wiesław Juszczak, Fragmenty. Szkice z teorii i filozofii sztuki, Warszawa 1995.
 • Bohdan Pociej, Co się stało z muzyką w naszym stuleciu?, „Ethos” 1997, nr 40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2017_3_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.