PL EN


2017 | 1 |
Article title

Jerzy Stempowski and the Heritage of the Enlightenment

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019-01-11
Contributors
References
  • Andrzej Stanisław Kowalczyk, Niespieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997.
  • Jerzy Stempowski, Listy, słowo wstępne Jan Kott, Wojciech Karpiński, posłowie Andrzej Stanisław Kowalczyk, wybór i red. Barbara Toruńczyk, Warszawa 2000.
  • Jerzy Stempowski, Dziennik podróży do Austrii i Niemiec, w: tegoż, Od Berdyczowa do Lafitów, wybrał, oprac. i przedmową opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wołowiec 2001..
  • Pan Jerzy. Śladami niespiesznego przechodnia. Wspomnienia i szkice o Jerzym Stempowskim, wybór i oprac. Jerzy Timoszewicz, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2005.
  • Jerzy Stempowski, Monsieur Chlewaski, w: tegoż, Eseje dla Kassandry, Gdańsk 2005.
  • Jerzy Stempowski, Felietony dla Radia Wolna Europa, oprac. Jerzy Timoszewicz, Warszawa 1995.
  • Jerzy Stempowski (Paweł Hostowiec), Nowe marzenia samotnego wędrowca, w: tegoż, Od Berdyczowa do Rzymu., Paryż 1971.
  • Jerzy Stempowski, Epitaphium, w: tegoż, Szkice literackie, wybór i oprac. Jerzy Timoszewicz, Warszawa 2001, t. II
  • Jerzy Stempowski, Zapiski dla zjawy, tekst ustalił, przeł. i posłowiem opatrzył Jan Zieliński, przedmowa Wojciecha Karpińskiego, Warszawa 2004..
  • Jerzy Stempowski, Ziemia berneńska, przeł. i posłowiem opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2018_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.