PL EN


2017 | 1 |
Article title

Late Masterpieces of Miłosz

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the last lyric Czesław Miłosz raises the themes somehow similar to those which appear in Mickiewicz’s Lozanne lyric: their characteristic feature is also the similarity between the attitudes and formalsolutions. The aesthetic category of the “Lozanne issue” to a great extent builds an extremely brave shape of Miłosz’s late lyric. 
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019-01-11
Contributors
References
  • Marek Zaleski, Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2005.
  • Czesław Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków 1994.
  • Czesław Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1987.
  • Czesław Miłosz, Wiersze ostatnie, Kraków 2006.
  • Czesław Milosz, To, Kraków 2000.
  • Danuta Zamącińska, Słynne – nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985.
  • Marian Maciejewski, Mickiewiczowskie „czucia wieczności”. (Czas i przestrzeń w liryce lozańskiej), w: tegoż, Poetyka – gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.
  • Marian Stala, Trzy nieskończoności, Kraków 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2018_1_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.