PL EN


2017 | 1 |
Article title

ALEXANDER WAT AND ROMANTICISM (ONCE MORE)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the sketch, the problem taken is the relation of Aleksander Wat to the Polish romanticism, both in terms of how to troubleshoot inherently more formal as well as final transfer of the works. Analysis of individual poems (including The Persian Parable, Across the Square) lead to the conclusion of a distinct connection between Wat and the Lausanne lyricism of Adam Mickiewicz.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019-01-11
Contributors
References
 • Józef Czapski, Mowa na pogrzebie Aleksandra Wata, w: Czesław Miłosz, Ola Watowa, Listy o tym, co najważniejsze, oprac. Anna Micińska, Jan Zieliński, Warszawa 2009, s. 168.
 • Małgorzata Łukaszuk, «Hybris» Aleksandra Wata (z «Dziadami» w tle), w: Rozmowy o «Dziadach», pod red. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej i Marii Prussak, Warszawa 2005, s. 138–139
 • Danuta Zamącińska, Słynne – nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985, s. 36.
 • Marian Maciejewski, Mickiewiczowskie «czucia wieczności». (Czas i przestrzeń w liryce lozańskiej), w: tegoż, Poetyka, gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.
 • Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998.
 • Jacek Łukasiewicz, Cykl lozański jako dziedzictwo, w: Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998.
 • Czesław Zgorzelski, Drogi rozwojowe liryki Mickiewicza, w: tegoż, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976, s. 43.
 • Thomas Stearns Eliot, Tradycja i talent indywidualny, w: tegoż, Szkice literackie, Warszawa 1963
 • Ola Watowa, Wszystko co najważniejsze... Rozmowy z Jackiem Trznadlem, Londyn 1984, s. 127.
 • Michał Bachtin, Bohater w czasie, w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, oprac. przekł. i wstęp Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa 1986, s. 186.
 • Bernadetta Kuczera-Chachulska, Liryki lozańskie – cykl zamknięty? Kilka uwag o podmiotowych źródłach jedności ostatnich wierszy Mickiewicza, w: Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, Warszawa 2004,s. 229–234.
 • Bernadetta Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX w. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka, Warszawa 2002, s. 110
 • Czesław Miłosz, Prywatne obowiązki, Paryż 1985, s. 62.
 • Małgorzata Burta, Reszta prawd. «Zdania i uwagi» Adama Mickiewicza, Warszawa 2005, s. 235.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2018_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.