PL EN


2018 | 4 |
Article title

Polyphony in Dostoevsky’s Novels and the Multiplicity of Voices in Norwid’s Poetry

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article compares dominating strategies of writing in Norwid’s and Dostoyevsky’s literary output. The author presents the sources of the conversational concepts in the writings of both Norwid and Dostoyevsky. She also reflects upon the origins of the indicated affinity.
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
References
 • Anna Kozłowska, Nawiasem mówiąc. O wtrąceniach nawiasowych w wierszach z „Vade-mecum” Cypriana Norwida, w: Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, red. T. Korpysz, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2011, s. 65
 • Jefim. G. Etkind, Wnutriennij cziełowiek i wnieszniaja riecz’. Oczierki psichopoetiki russkoj litieratury XVII-XIX wiekow, Moskwa 1998, s. 268
 • Jan Zieliński, Słowacki. SzatAnioł, wyd. II, Warszawa 2009, s. 237
 • Jurij M. Łotman, Romany Dostojewskogo i russkaja liegienda, w: tenże, Riealizm russkoj litieratury 60-ch godow XIX wieka, Leningrad 1974, s. 258
 • Michał Bachtin, Problem gatunków mowy, w: tenże, Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, oprac. i wstęp E. Czaplejewicz, Warszawa 1986, s. 394-402
 • Józef F. Fert, Norwid poeta dialogu, Wrocław-Łódź 1982, s. 9
 • Stanisław Falkowski, Między wyznaniem, drwiną i pouczeniem (Cypriana Norwida „Czemu”), w: „Czemu” i „Jak” czytamy Norwida, red. J. Chojak, E. Teleżyńska, Warszawa 1991, s. 24-25
 • Ireneusz Opacki, Poezja romantycznych przełomów, Wrocław 1972
 • Czesław Zgorzelski, O sonetach odeskich, w: tenże, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976, s. 243
 • Michał Głowiński, Norwidowa druga osoba, w: tenże, Prace wybrane, t. V, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, red. R. Nycz, Kraków 2000, s. 342
 • Michał Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 251
 • Lew Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, tłum. C. Wodziński, Warszawa 1987
 • Bohdan Urbankowski, Dostojewski. Dramat humanizmów, Warszawa 1994
 • Paul Evdokimov, Gogol i Dostojewski, czyli zstąpienie do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2002
 • Henryk Paprocki, Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Białystok 1997
 • Dorota Jewdokimow, Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2018_2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.