PL EN


2018 | 4 |
Article title

Medieval Inspirations in Cyprian Norwid’s Poetry

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author begins with underscoring Norwid’s defence of the intellectual achievements of the Middle Ages in part XII of Rzecz o wolności słowa. It prompts her to speculate about the importance and trajectories of reflections on the Middle Ages in Norwid’s poetry in general. Subsequently, Halkiewicz-Sojak casts the topic against the background concerning the romantic fascination with the Medieval tradition and specifically Polish difficulties in adapting the European (northern) variation of that current. On the one hand, Norwid’s considerations upon Godfred’s attitudes in Tasso’s Jersusalem Delivered and Cervantes’s Don Quixote lead to the conclusion that a nineteenth-century poet can only repeat Cervantes’s character’s gestures; therefore, for the author the Medieval props will be the book and the candle rather than a continuation of chivalrous adventures. On the other hand, Norwid – especially in the early drama mystery plays – conjures up poetic worlds of the Slavic Middle Ages and focuses his attention on the Christian initiation of the Slavdom.
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
References
 • Agnieszka Kuciak, Norwid wobec Dantego, „Pamiętnik Literacki” 1996, LXXXVII, z. 3.
 • Agnieszka Kuciak, Dante romantyków: recepcja «Boskiej Komedii»
 • u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida, Poznań 2003.
 • Manifesty romantyzmu 1790–1830: Anglia, Niemcy, Francja, wybór i oprac. Alina Kowalczykowa, wyd. 2, rozszerzone, Warszawa 1995.
 • Janusz Ruszkowski, Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. Studium romantycznego millenaryzmu, Wrocław 1996.
 • Zofia Dambek, Cyprian Norwid a tradycje szlacheckie, Poznań 2012.
 • Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, Poznań 2007, t. II: 1861–1883 (Zofia Trojanowiczowa, Elżbieta Lijewska przy współudziale Małgorzaty Pluty).
 • Juliusz W. Gomulicki, «Jak się to pismo niejasne wykłada?», czyli o wierszu Norwida «Na zapytanie: Czemu w konfederatce? Odpowiedź», „Poezja” 1983, nr 4/5.
 • Robert Waszkiewicz, Norwid w konfederatce a fotograficzny portret doby powstania styczniowego, „Studia Norwidiana” 1990, nr 8.
 • Piotr Chlebowski, Romantyczna silva rerum. O Norwidowym «Albumie Orbis», Lublin 2009.
 • Northrop Frye, Wielki kod. Biblia i literatura, tłum. Agnieszka Fulińska, Bydgoszcz 1998.
 • Krzysztof Trybuś «Memento» Norwida – kilka uwag, w: Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, pod red. Jacka Brzozowskiego i Barbary Stelmaszczyk, Kraków 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_cl_2018_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.