PL EN


2016 | 2/2 | 75-84
Article title

Rola działań proekologicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej

Content
Title variants
EN
The role of pro-ecological activities in shaping the ecological awareness
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The level of environmental protection awareness among students is not sufficient. Although the research was carried out at an interval of 11 years, the state of awareness has not changed to the extent expected, and, in some areas, the studies show a decrease in taking environmental action. Raising the level of environmental awareness and shaping attitudes is only possible in the course of environmental education and comprehensive information on the condition and needs of the environment and the pro-environmental activities being taken in the immediate and more distant environment. Students’ level of knowledge shows the need to take immediate actions which influence the information resource as a base to start shaping pro-environmental awareness. Ecologically aware individual will be undertaking in daily life environmentally friendly activities and will be making choices that are not harmful for the environment. The fact of deterioration of results indicates the need for intensive environmental education and verification of the effectiveness of various institutions in this respect.
PL
Poziom świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród studentów nie jest wystarczający. Mimo że opisywane badania przeprowadzone zostały w odstępie 11 lat, nie zmienił się on w stopniu oczekiwanym, a w niektórych obszarach nastąpił nawet spadek podejmowanych działań proekologicznych. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw możliwe jest tylko w toku edukacji ekologicznej i obszernego informowania na temat stanu i potrzeb środowiska oraz działań prośrodowiskowych prowadzonych w najbliższym i dalszym otoczeniu. Stan wiedzy studentów wskazuje na konieczność podjęcia natychmiastowych kroków, by wpłynąć na zasób informacji będących bazą do rozpoczęcia kształtowania świadomości prośrodowiskowej. Świadoma ekologicznie jednostka będzie w codziennym życiu działała w sposób przyjazny dla środowiska i dokonywała wyborów, które nie będą środowisku szkodziły. Przedstawione wyniki badań wskazują na konieczność intensywnej edukacji ekologicznej oraz weryfikacji skuteczności działań różnych instytucji w tym zakresie.
Year
Issue
2/2
Pages
75-84
Physical description
Dates
published
2016-11-19
Contributors
References
  • Cichy D. (2003). Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku. Warszawa: IBE.
  • Domka L. (1998). Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • Ministerstwo Ochrony Środowiska (2008). Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Warszawa.
  • www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=1390&f=artykul_1390.doc (otwarty 1.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2016_2_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.