PL EN


2016 | 2/2 | 121-141
Article title

Opinie nauczycieli dotyczące edukacji ekologicznej prowadzonej przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Content
Title variants
EN
Teachers’ opinions concerning ecological education conducted by RCEE in Płock in the context of research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since early childhood a man should be able to undertake activities aiming at environmental protection and exploiting the Earth resources in a sustainable way. Shaping ecological consciousness is a responsibility of every community and it requires various forms and methods. Campaigns of regional organisations play a crucial role in education. An example of the discussed organisations is the Regional Centre of Ecological Education in Płock, which has been providing children, adolescents and adults with ecological education for 21 years, thus activating them to take actions for environmental protection. Research conducted by the institution and the findings unambiguously prove effectiveness of the undertaken actions and a need to continue the development of that kind of campaign.
PL
Człowiek już od najmłodszych lat powinien być zdolny do podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska i korzystanie z zasobów ziemi w sposób zrównoważony. Kształtowanie świadomości ekologicznej jest koniecznością w każdej społeczności, wymaga też zróżnicowanych form oraz metod. Bardzo ważny udział w edukacji mają działania organizacji regionalnych. Przykładem jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, które od 21 lat prowadzi edukację ekologiczną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, aktywizując ich do działań mających na celu ochronę środowiska. Przeprowadzone w tej instytucji badania oraz uzyskane z nich wyniki jednoznacznie świadczą o skuteczności podejmowanych przedsięwzięć oraz o potrzebie ich ciągłego rozwijania.
Year
Issue
2/2
Pages
121-141
Physical description
Dates
published
2016-11-19
Contributors
References
 • Advisory Paper 17, Curriculum Council for Wales, 1990.
 • Cichy D. (2006). Edukacja środowiskowa dla społeczności lokalnej. Warszawa – Radom: Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Cichy D. (2007). Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Cichy D. (2005). Edukacja środowiskowa wzmocnieniem zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Cichy D. (2002). Edukacja środowiskowa – założenia i rzeczywistość po reformie szkolnej. Warszawa: Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”.
 • Cichy D. (2000). Podstawy kształcenia dla zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Komitet przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”.
 • Cichy D. (1996). Szkoła ekologiczna – funkcjonowanie i perspektywy rozwoju. Krosno: Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie.
 • Dziewański J. (1993). Encyklopedyczny słownik sozologiczny. Kraków: Wydawnictwo CPPGSMiE PAN.
 • Frątczak J. (1995). Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
 • Gliński P. (1988). Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego – dotychczasowe wyniki badań. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 189–190.
 • Grodzińska-Jurczak M., Jamka R. (2000). Edukacja ekologiczna – zbiór materiałów dla nauczycieli i studentów. Kraków: Studio Wydawnicze Opal PG.
 • Jagodzińska M. (2005). Kształcenie przyrodnicze w szkole podstawowej – przygotowanie nauczycieli do edukacji przyrodniczej. Płock: Wydawnictwo ODN Płock.
 • Jaszczyszyn E. (red). (2003). Ekologiczna edukacja przedszkolna. Białystok: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group.
 • Kawałczewska J. (red). (2012). Ku zrównoważonej przyszłości Mazowsza Płockiego. Płock: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
 • Kawałczewska J. (red). (2011). Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ku zrównoważonej przyszłości. Płock: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
 • Kawałczewska J., Marczak I., Cybulska E., Ryncarz L. (2008). Płocka akademia dla rozwoju zrównoważonego. Płock: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
 • Kiełczewski D. (1999). Ekologia społeczna. Białystok: WEiŚ.
 • Lenc-Macierewicz B., Marczak I., Bogdan A., Jakubowska A. (2006). Program edukacji ekologicznej opartej na społeczności – wyzwania i sukcesy. Płock: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
 • Marczak K., Żeber-Dzikowska I. (2014). Rola Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w kształtowaniu świadomości środowiskowej dzieci. Płock: PWSZ.
 • Papuziński A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. (Zarys politycznego modelu świadomości ekologicznej). „Problemy Ekorozwoju”, nr 1, s. 35–36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2016_2_33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.