PL EN


2016 | 2/2 | 217-232
Article title

Dwa modele relacji: męskość – ojcostwo. Perspektywa pedagogii personalistycznej

Content
Title variants
EN
Two models of relation : masculinity – paternity from the personalistic pedagogy point of view
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The relation masculinity – paternity is considered according to the John Paul II’ theology of the body. The first problem in that question is relation: nature (quiddity) – person. The author claims that „person has nature” (R. Spaemann) and always it is a male/female nature.  Body nad sex, the impotrant elements of human being ought to be an expression of the person (John Paul II). Relation  masculinity – paternity can be considered in two models. The first one is natural – masculinity is a foundation of paternity; it can be described by such concepts as force, firmness, bravery, risk. The second one is spiritual – paternity is foundation, the important category is „spiritual birth”. It can be described by the terms: power, authority, responsibility, care. Both categories are important in upbringing: masculinity points to realistic, concrete elements in action, paternity – unveils social, cultural and personal aspects of the attitude.
PL
W niniejszym artykule relację męskość – ojcostwo rozważa się według Teologii ciała Jana Pawła II. W związku z tym centralnym problemem jest związek zachodzący między naturą a osobą. Autor uważa, że „osoba ma naturę” (Robert Spaemann) i zawsze jest to natura męska lub kobieca. Ciało i płeć są ważnymi elementami ludzkiego bytu i powinny wyrażać osobę (Jan Paweł II). Relację męskość – ojcostwo można rozważać zgodne z dwoma modelami. Według pierwszego – naturalnego – męskość jest fundamentem ojcostwa; może być opisana przez takie pojęcia jak: siła, stanowczość, odwaga, ryzyko. Drugi model jest duchowy – fundamentem jest ojcostwo, ważną kategorią jest duchowe zrodzenie; można je opisać poprzez takie terminy jak: władza, autorytet, odpowiedzialność, troska. Obydwie kategorie są ważne w wychowaniu: męskość wskazuje na elementy realistyczne, konkretne, skuteczne w działaniu, ojcostwo ujawnia zaś aspekty społeczne, kulturowe, osobowe postawy.
Year
Issue
2/2
Pages
217-232
Physical description
Dates
published
2016-11-19
Contributors
References
 • Augustyn J. (2009). Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Chudy W. (1981). Obszary filozoficzne Jana Pawła II teologii ciała antropologicznej. W: Styczeń T. (red.). Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku. O Jana Pawła II teologii ciała. Lublin: RW KUL, s. 17–238.
 • Cordes P.J. (2005). Zagubione ojcostwo. Pelplin: Bernardinum.
 • Danese A., di Nicola G. (2010). Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Eldredge J. (2003). Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.
 • Fernández R. (1999). Rola ojca. „Communio” XIX, nr 2 (110), s. 99–124.
 • Fromm E. (2007). O sztuce miłości. Poznań: Rebis.
 • Jan Paweł II (1986). Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
 • Jan Paweł II (1987). Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
 • Kochanowski J., Abramowicz M., Biedroń R. (red.). (2010). Queer studies. Podręcznik kursu Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii, dostępny na: http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf (otwarty 25.07.2016).
 • Kornas-Biela D. (red.). (2006). Ojcostwo wobec wyzwań współczesności. Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.
 • Marcel G. (1984). Pragnienie twórcze istotą ojcostwa. W: tegoż, Homo viator. Wstęp do pedagogiki nadziei. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Melosik Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Mierzwiński B. (1999). Mężczyzna istota nieznana. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.
 • Pospiszyl K. (2007). Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Rybicki A. (2008). Lew i baranek. O duchowości mężczyzny. Lublin: Gaudium.
 • Spaemann R. (2001). Osoby. O różnicy między czymś a kimś. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Starnawski W. (2012). Eliminacja kategorii męskości i ojcostwa w teorii i praktyce wychowania. „Paedagogia Christiana” nr 2 (30), dostępny na: http://www.paedchrist.umk.pl/zeszyt/2/30/2012/eliminacja-kategorii-meskosci-i-ojcostwa-w-teorii-i-praktyce-wychowania (otwarty 12.07.2016).
 • Starnawski W. (2014). Myśl Jana Pawła II a ideologia gender/queer. „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, t. 20, n. 4, s. 272–281, dostępny na: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2014-4Starnawski.pdf (otwarty 12.07.2016).
 • Verlinde J.-M. (1997). Tajemnica ojcostwa. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Wierzbicki A. (2016). Kościół nie zdradził JP2. „Tygodnik Powszechny” 16 marca 2016 r.
 • Wierzbicki A. (2014a). Maryja, matka gender. „Gazeta Wyborcza” 7 marca 2014 r., dostępny na: http://wyborcza.pl/magazyn/1,137067,15585759,Maryja__matka_gender.html (otwarty 25.07.2016).
 • Wierzbicki A. (2014b). Nieprecyzyjni biskupi, niedouczeni radni. „Gazeta Wyborcza Lublin” 16 stycznia 2014 r., dostępny na: http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,15280600,Ksiadz_z_KUL_o_gender__Nieprecyzyjni_biskupi__niedouczeni.html (otwarty 25.07.2016).
 • Wojciszke B. (2002). Kobiety i mężczyźni. Odmienne spojrzenie na różnice. Gdańsk: GWP.
 • Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.
 • Wojtyła K. (1994). Osoba i czyn. Lublin: TNKUL.
 • Wojtyła K. (1979). Promieniowanie ojcostwa. W: tegoż, Poezje i dramaty. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 228–258.
 • Wojtyła K. (2009). Święty Józef. W: „Aby Chrystus się nami posługiwał”. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 83–88.
 • Woroniecki J. (1986). Katolicka etyka wychowawcza. t. II, cz. I. Lublin: RW KUL.
 • Zimbardo P., Coulombe N. (2015). Gdzie ci mężczyźni. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2016_2_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.