PL EN


2017 | 7 | 2 | 105-118
Article title

Sprawiedliwość społeczna w edukacji globalnej w perspektywie etyki odpowiedzialności globalnej

Content
Title variants
EN
SOCIAL JUSTICE IN GLOBAL EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF ETHICS OF GLOBAL RESPONSIBILITY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The question of social justice is a very important element of global education. Social justice refers to the equity principle in relations between large social groups; it concerns social classes and groups, nations, and faith groups. It encompasses the past, the present and the future. Due to the fact that global education is not merely a description but also an evaluation proposition, it is a scientific discipline about social justice. It has always been so, because no programme of economic, political or ideological expansion could exist without axiology. The problem of global education today is not limited to creating a programme adequate to the needs; it should also include a revision of its current content.
PL
Zagadnienie sprawiedliwości społecznej stanowi bardzo istotny element edukacji globalnej. Sprawiedliwość społeczna, dotycząca zasady równości w relacjach między wielkimi grupami społecznymi, dotyczy klas i warstw, narodów oraz grup wyznaniowych. Obejmuje ona zarówno przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość. Ponieważ edukacja globalna nie jest jedynie opisem, ale również propozycją wartościowania, jest więc także nauką o sprawiedliwości społecznej. I zawsze nią była, gdyż żaden program ekspansji gospodarczej, politycznej czy ideowej nie mógł funkcjonować bez aksjologii. Problemem dzisiejszej edukacji globalnej jest nie tylko stworzenie adekwatnego do potrzeb, programu, lecz także rewizja dotychczasowych treści programowych.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
105-118
Physical description
Dates
published
2017-10-18
Contributors
References
 • Appadurai A. (2005). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Pucek M. Kraków: Universitas.
 • Appadurai A. (2009). Strach przed mniejszościami. Esej geografii gniewu, tłum. Bucholc M. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Barth F., Ginrich A., Parkin R., Silverman S. (2007). Antropologia. Jedna dyscyplina cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, tłum. Tengierowicz J. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Birnbacher D. (1999). Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, tłum. Andrzejewski B., Jackowski P. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Botkin J., Elmandjra M., Malitza M. (1982). Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport dla Klubu Rzymskiego, tłum. Kukliński M. Warszawa: PWN.
 • Brundtland G.H. (1991). Wstęp. W: Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, tłum. Grzelońska U., Kolanowska E. Warszawa: PWE.
 • Buck-Morss S. (2014). Hegel, Haiti i historia uniwersalna, tłum. Bojarska K. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Ciążela H. (2006). Problemy i dylematy etyki odpowiedzialności globalnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • „Człowiek i jego środowisko”. Raport Sekretarza Generalnego ONZ U. Thanta z dnia 26 V 1969 r. W: Dajcie szansę Ziemi. Warszawa: KiW.
 • Defoe D. (1957). Przypadki Robinsona Cruzoe. Warszawa: PIW.
 • Fernandez-Amesto F. (2006). Więc myślisz, że jesteś człowiekiem? Krótka historia ludzkości, tłum. Kruk P. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Hochschild A. (2012). Duch króla Leopolda. Opowieść o chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce, tłum. Tarczyński P. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.
 • Hochschild A. (2016). Pogrzebać kajdany. Wizjonerzy i buntownicy w walce o zniesienie niewolnictwa, tłum. Tarczyński P. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Huntington S. P. (2004). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. Jankowska H. Warszawa: WWL MUZA SA.
 • Jonas H. (1996). Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. Klimowicz M. Kraków: Wydawnictwo Platan.
 • Jonas H. (2003). Idea Boga po Auschwitz, tłum. Sowiński G. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 • Kowalski M. W. (2015). Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, tłum. Grzelońska U., Kolanowska E. Warszawa: PWE.
 • Las Casas de B., Sepuvelda de J. G., Soto de D. (2014). Dysputa w Valladolid (1550/1551), tłum. Kupiecka I. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • MacIntyre A. (1995). Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku, tłum., Chmielewski A. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Majka J. (1993). Etyka społeczna i polityczna. Warszawa: Odess.
 • Meadows D. H., Meadows D., Randers J, Behrens W. W. (1973). Granice wzrostu, tłum. Rączkowscy W. i S. Warszawa: PWE.
 • Nandy A. (2003). Ciemiężca i ciemiężony, tłum. Danecka M. W: Danecki J., Danecka M. (red.). U podłoża globalnych zagrożeń. Dylematy rozwoju. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Olusoga D., Erichsen C. W. (2012). Zbrodnia Kajzera, tłum. Tarczyński P.Warszawa: Wielka Litera.
 • Peccei A. (1987). Przyszłość jest w naszych rękach, tłum. Wojnar I. Warszawa: PWN.
 • Picht G. (1981). Odwaga utopii, tłum. Maurin K., Michalski K., Wolicki K. Warszawa: PIW.
 • Picht G. (1980/1981). Hier und Jetzt. Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima. T. 1, 2. Stuttgart: Verlag Klett-Cotta.
 • Sadowski R. F. (2015). Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
 • Said E. W. (2009). Kultura i imperializm, tłum. Wyrwas-Wiśniewska M. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Sprawiedliwość społeczna. W: Marshall G. (red.). Oxford. Słownik Socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Suchodolski B. (1947). Wychowanie dla przyszłości. Warszawa: Książnica Polska.
 • Traverso E. (2011). Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, tłum. Czarnecka A. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Traverso E. (2014). Historia jako pole bitwy. Interpretacja przemocy w XX wieku, tłum. Nowick Ś. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Vuillerme J-L. (2016). Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, tłum. Żurowska M. Warszawa: W.A.B.
 • Znaniecki F. (1991). Upadek cywilizacji zachodniej. W: tenże. „Humanizm i poznanie” i inne pisma filozoficzne. Warszawa: PWN.
 • Wiadomości: Statuetka „Niosący Chrystusa” Świadkowie wiary – Siostra Izabela Rudnicka, dominikanka, dostępny na: http://www.dominikanki.pl/misje/misje_afryka/news_3.html (otwarty: 12.04.2017).
 • Stayer I. IrS. O wielkim kapłanie drobnym. „Nowiny. Tygodnik Regionalny” 2016/41 (3088), dostępny na: http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,41609,o-wielkim-kaplanie-drobnym.html (otwarty: 12.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2017_2_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.