PL EN


2017 | 7 | 2 | 197-208
Article title

Patriotyzm w ujęciu Jacka Woronieckiego: podpowiedzi dla współczesnej pedagogiki

Authors
Content
Title variants
EN
Patriotism according to Jacek Woroniecki: Suggestions for modern pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the issue of patriotism as a part of the system of values. The analysis is based on the philosophy of Jacek Woroniecki (1878-1949) and argues that his ideas can still be a good point of reference for educators in their search for the theoretical foundations of education for patriotism. The discovery of the essence of patriotism can be especially useful in diagnosing the sense of educational activities for patriotism confronted with the ideas of globalisation and the process of European integration. Woroniecki defined patriotism as a moral skill belonging to one of the four cardinal virtues, i.e. justice. He highlighted its strong emotional components and also emphasized that, like any virtue, patriotism is built on the inner freedom of man, and, at the same time, protects this freedom. The ability to manifest patriotism indicates personal maturity: while discovering culture, which binds social relations, man becomes ready to serve his country. The article consists of two parts. Part 1 presents the problem of the importance of education of patriotic feelings; Part 2 shows the love of the motherland as a moral virtue.
PL
W artykule została podjęta kwestia patriotyzmu jako elementu w systemie wartości. Analizę oparto o przemyślenia filozoficzne Jacka Woronieckiego (1878–1949), pokazując, że mogą być nadal dobrym punktem odniesienia dla pedagogów w poszukiwaniach podstaw teoretycznych wychowania do patriotyzmu. Odkrycie istoty patriotyzmu może być pomocne przede wszystkim w rozpoznawaniu sensu działań wychowawczych w konfrontacji z ideami globalizmu czy z procesami integracyjnymi, które dokonują się w Europie. Za Woronieckim określa się patriotyzm jako sprawność moralną, należącą do jednej z czterech cnót kardynalnych, tj. do sprawiedliwości. Wskazuje się na jego mocne komponenty emocjonalne, a zarazem podkreśla, że, jak każda cnota, buduje się na wewnętrznej wolności człowieka, służąc zarazem jej ochronie. Zdolność przejawiania postaw patriotycznych świadczy o dojrzałości osobowej: człowiek odkrywając spoiwo relacji społecznych, jakim jest kultura, staje się gotowy do służby na rzecz ojczyzny. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części zostanie przedstawiony problem wagi wychowania uczuć patriotycznych, w drugiej – kwestia miłości ojczyzny jako cnoty moralnej.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
197-208
Physical description
Dates
published
2017-10-18
Contributors
author
References
 • Filipiak M. (2000). Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Jacka Woronieckiego OP. W: Gałkowski J., Niedziela M. L. (red.). Człowiek–moralność–wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP. Lublin: TN KUL, s. 277–297.
 • Grzybowski J. (2012). Czy idee nacjonalistyczne zakwestionują społeczeństwo liberalno-demokratyczne? Rozważania o przyszłości narodu w świecie diaspory i bezdomności. „Civitas: Studia z filozofii polityki”, nr 14, s. 137–163.
 • Grzybowski J. (2010). Filozoficzne skutki kontrkultury – profetyczne diagnozy o. Jacka Woronieckiego OP. „Universitas Gedanensis”, R. 22, t. 40, s. 17–36.
 • Hermann H. (2012). Jakiego patriotyzmu potrzebują dziś: Polska i Polacy? W: A. Skrabacz (red.). Patriotyzm współczesnych Polaków. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Heywood A. (2007). Ideologie polityczne. Wprowadzenie, tłum. Habura M., Orłowska N., Stasik D., Żyro. T. (red. nauk.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heywood A. (2008). Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, tłum. Kornobis P., Wolański K. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Heywood A. (2009). Teoria polityki. Wprowadzenie, tłum. Jasiński M., Maliszewska B., Stasiak D. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jan Paweł II (2005). Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Król M. (2004). Patriotyzm przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo „Szklane Domy”.
 • Lewis C.S. (1993). Cztery miłości, tłum. Wańkowicz M. Warszawa: IW PAX.
 • Salij J. (2005). Patriotyzm dzisiaj. Poznań: „W Drodze”.
 • Schrade U. (2000). Problematyka narodu i ojczyzny w ujęciu J. Woronieckiego i I. M. Bocheńskiego. „Arcana”, 33, nr 3, s. 60–78.
 • Tomasz z Akwinu (2000). Skrót zarysu teologii (Summy teologicznej), tłum. Bednarski F. W. Warszawa: Wydawnictwo Antyk.
 • Walicki A. (2009). Kultura i myśl polska. Prace wybrane. T. 1: Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Kraków: Universitas.
 • Woroniecki J. (1986). Katolicka etyka wychowawcza. Lublin: RW KUL.
 • Woroniecki J. (2002). Raport Niebieski. Lublin: FSViIEN.
 • Woroniecki J. (2008), Szkoła narodowa a nauczanie języka ojczystego. W: W szkole wychowania. Teksty wybrane. Lublin: FSV IEN, s. 87–108.
 • Woroniecki J. (1999). Wady moralne i stopnie ich nasilenia. „Człowiek w kulturze”, nr 12, s. 265–270.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2017_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.