PL EN


2017 | 7 | 2 | 253-266
Article title

Nowe media w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży z perspektywy wiedzy i działań ich rodziców

Content
Title variants
EN
New media in the education and upbringing of children and teenagers from a perspective of the knowledge and actions of their parents
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the presented article the main point concerns the role and meaning of new technologies which are involved in the socialization, the upbringing and education of children. The intent of this article is to indicate the necessity of planned and intentional preventive actions which are taken by both parents and the whole family environment. New technologies are already present in the process of bringing children and teenagers up. It remains to develop them effectively and to include them into this process, minimizing their adverse effects. The article is also presenting findings of parents taken on the group of children at the age of 7 -12.  They have been divided in two groups, of parents of children with psychological disorders and without these disorders. Both groups clearly differ between themselves as regards the scope of noticed Internet threats. Parents still need help and they want to cooperate with some specialist to support their children to be active and save in virtual reality.
PL
W prezentowanym artykule podjęto rozważania dotyczące roli i znaczenia tzw. nowych technologii w procesie socjalizacji, wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Celem tekstu jest zwrócenie uwagi na konieczność podejmowania zaplanowanych i celowych działań profilaktycznych przez środowisko rodzinne, jak również na efektywne zagospodarowanie tzw. nowych technologii, które są już na stałe obecne w naszej rzeczywistości społecznej w procesie edukacji uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Rodzice wspierając naturalną potrzebę poznawania świata przez swoje dzieci oraz ich ciekawość poznawczą, aby zrozumieć otaczające je zjawiska, potrzebują wsparcia w tym niełatwym dla nich zadaniu. Artykuł prezentuje również wyniki badań przeprowadzonych na grupie rodziców dzieci w wieku 7–12 lat. Badanych podzielono na dwie grupy, rodziców dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na różne dysfunkcje psychiczne oraz nieposiadających takiego orzeczenia. Obie grupy rozmówców różnią się między sobą, jeśli chodzi o zakres dostrzeganych internetowych zagrożeń. Szerszy obraz tego zjawiska wyłaniał się z narracji dorosłych wychowujących dzieci posiadające orzeczenia, co wskazuje na potrzebę wyrównywania szans i dotrzymania kroku pełnosprawnym rówieśnikom, stwarza przy tym jednak liczne trudności w tym niełatwym już i tak procesie wychowawczym dziecka z zaburzeniami w rozwoju.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
253-266
Physical description
Dates
published
2017-10-18
Contributors
References
 • Pilch T. (red.). (2003) Encyklopedia pedagogiczna. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Gibbs G. (2015). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kirwil L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS-EU Kids Online-Pl.
 • Kubinowski D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka-ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kulczycki E., Sieńko M., Siuda P. (2012). Wywiad skategoryzowany. W: Dzieci w Sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.
 • Okoń W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Plichta P. (2013). Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wobec korzystania z Internetu – próba zarysowania nowego obszaru badawczego i wstępne wyniki badań. W: Plichta P., Pyżalski J. (red.). Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
 • Prezentacja wybranych wyników badań uzyskanych w ramach realizacji projekt „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością prze dzieci i młodzież”, dostępny na: http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2733/j/pl (otwarty: 04.04.2015).
 • Pyżalski J., Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online, Fundacja Dzieci Niczyje, dostępny na: http://www.fdn.pl/badania-fdn (otwarty: 09.04.2015).
 • Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Siuda P., Stunża G. D. (2012). Wprowadzenie. W: Dzieci w Sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.
 • Skreczko A. (2008). Pedagogizacja rodziców w zakresie korzystania z mediów. W: Izdebska J. (red.). Media elektroniczne w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 • Stolińska A. (2008). Dziecko w społeczeństwie informacyjnym- zagrożenia i perspektywy w jego rozwoju. W: Muchecka B., Kraszewski K. (red.). Dziecko w świecie współczesnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2017_2_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.