PL EN


2017 | 7 | 2 | 279-290
Article title

Model of laissez-faire and traditional education in the family and school

Content
Title variants
PL
Model of laissez-faire and traditional education in the family and school
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Wychowanie dziecka w rodzinie i placówkach instytucjonalnych sprawia wiele problemów i trudności. Jest to spowodowane kryzysem współczesnej rodziny polskiej, leseferyzmem, dynamicznymi przeobrażeniami społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi oraz technopolizacją życia. Dorastanie jednostki w nowych realiach i jej wychowanie wymaga efektywniejszych oddziaływań wszystkich ,,wspólnotowych” środowisk, mających na celu kształtowanie wszechstronnej i harmonijnej jej osobowości oraz pełnomocności.
EN
Raising a child in the family and educational institutions causes a lot of problems and difficulties. This is due to the crisis of the contemporary Polish family, laissez-faire, dynamic socio-economic and cultural transformations and technopolisation of life. Growing up in the new reality and the education of an individual requires the efficient interaction of all “community” environments, aimed at shaping a comprehensive and harmonious personality and empowerment.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
279-290
Physical description
Dates
published
2017-10-18
Contributors
References
  • Barber B. (2008). Consumed. How the market corrupts children. Warsaw: Publishing House Muza.
  • Czerepaniak-Walczak M. (1994). Between adaptation and change. Szczecin: Publishing House of the University of Szczecin.
  • Dąbrowska J. (2005). Understanding child. Warsaw: Educational Publishers PARPA.
  • Erikson E. (2000). Childhood and society. Poznan: Publishing House REBIS.
  • Gordon T. (2009). Education without failures. Warsaw: Publishing House PAX.
  • Grochociński M. (1986). Pedagogical culture of parents. [In]: Family and child, ed. M. Ziemska. Warsaw: PWN.
  • Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2004). Pedagogy of the family. Areas and panorama of the issues. Toruń: Publishing Adam Marszałek.
  • Kułaczkowski J. (ed.) (2009). Selected research areas of pedagogy family. Warsaw: Publishing and Printing Diocese of Rzeszow.
  • Spock B. (1992). About parenting. Warsaw: PZWL.
  • Starowicz L.Z. (1999). Encyclopedic Dictionary. Love and sex. Warsaw: Publishing EUROPA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2017_2_20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.