PL EN


2018 | 8 | 1 | 229-249
Article title

Wybrane zagadnienia problematyki kompulsywnego zachowania: uzależnienie od zakupów (oniomania)

Authors
Content
Title variants
EN
Selected problems of compulsive behavior: addiction to shopping
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present a multi-faceted phenomenon of shopaholism as one of the leading behavioral addictions in modern times.The text addresses the issues of definition and typological behavioral addictions. Different definitions of the phenomenon of shopaholism are presented. The scale of this phenomenon is determined in chosen developed countries in the world and in Poland. It analyzes the causes and symptoms of shopaholism as a dangerous mental disorder, as well as the stages of its development. The characteristics of victims of compulsive buying, as well as methods of diagnosis of shopaholics are described. The effects of the phenomenon are analyzed in different spheres. The ways of social support of disturbed persons, their treatment and therapy are analyzed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska zakupoholizmu w aspekcie interdyscyplinarnym, jako jednego z wiodących uzależnień behawioralnych we współczesnych czasach. W tekście podejmowane są zagadnienia definicyjne i typologiczne uzależnień od czynności. Zaprezentowane zostały różne definicje fenomenu zakupoholizmu, ukazuje się skala tego zjawiska w wybranych rozwiniętych krajach świata i w Polsce. Omawiane są przyczyny i objawy oniomanii jako niebezpiecznego zaburzenia psychicznego, a także fazy jego rozwoju. Charakteryzuje się ofiary nałogowego kupowania, sposoby diagnostyki zakupoholimu, skutki zjawiska w różnych sferach, a także sposoby wsparcia społecznego osób zaburzonych, ich leczenia i terapii.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
229-249
Physical description
Dates
published
2018-04-06
Contributors
author
References
 • Dzik B. (2008). Pęd na sklepowe sale! „Charaktery” nr 1.
 • Gąsiorowska A. (2001). Kupowanie kompulsywne – zjawisko, jego determinanty i konsekwencje: przegląd badań. „Przegląd Psychologiczny” nr 4.
 • Guerreschi C. (2010). Nowe uzależnienia. Kraków: „Salwator”.
 • Gustaw G., Wierzchoń M. (2010). Grzech nie kupić. „Charaktery” nr 12.
 • Habrat B. (2016). Koncepcje teoretyczne i pozycja nozologiczna tak zwanych nałogów behawioralnych. W: Habrat B. (red.). Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi bahawioralne. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Hoffmann B. (2012). Psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od zakupów. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 8.
 • Jachnis A. (2007). Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Branta”.
 • Jelonkiewicz I., Lew-Starowicz M., Sliczuk A., Habrat B. (2016). Dokonanie przeglądu aktualnego stanu światowej wiedzy naukowej dotyczącej uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego, zrealizowany przez Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dostępny na: file:///C:/Users/Dell/Downloads/37_IH_IPIN%20(1).pdf (otwarty: 29.08.2017).
 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dostępny na: http://www.kbpn.gov.pl (otwarty: 29.08.2017).
 • Koryczan P., Sęktas M., Dybczak L., Malicka K. (2017). Uzależnienie od zakupów –przegląd badań. W: Nyćkowiak J., Leśny J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. IV. Poznań, Polska: Młodzi Naukowcy.
 • Kraśkiewicz A. (2009). Tango i cash czyli symfonia zakupów. „Charaktery” nr 6.
 • Krzystanek M., Stolarczyk A., Piekarska-Bugiel K., Wojnar R., Martyniak E. (2016). Zakupoholizm – nowe wyzwanie terapeutyczne. „Psychiatria” t. 13, nr 3.
 • Kucewicz K. (2013). Struktura osobowości osoby uzależnionej od zakupów. „Świat Problemów” nr 2.
 • Kucewicz K. (2016). Zakupoholizm. Jak samodzielnie uwolnić się od przymusu kupowania? Warszawa: „Samo-sedno”.
 • Kucewicz K., Piotrowicz M. (2012). Groźny świat zakupów. „Świat Problemów” nr 4.
 • Lecejewska-Nosal A. (2012). W szale zakupów. „Charaktery” nr 2.
 • Lindstrom M. (2009). Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy. Kraków: „Znak”.
 • Makarewicz M., Piechota M., Story W., Wadowska W. (2012). Płeć a zakupoholizm. „Innowacje Psychologiczne” t. 1, nr 1.
 • Mandal A. (2006). Nowe nałogi współczesnego człowieka. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 7.
 • Muller A. (2009). Kiedy zakupy stają się nałogiem. „Charaktery” nr 11.
 • Ogińska-Bulik N. (2016). Kompulsywne kupowanie. W: Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi bahawioralne. Habrat B. (red.). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Ogińska-Bulik N. (2010). Uzależnienia od czynności. Mit czy rzeczywistość. Warszawa: „Engram”.
 • Rowicka M. (2015). Uzależnienia behawioralne. Terapia i profilaktyka. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Węgrzecka-Giluń I. (2012). W kręgu uzależnień behawioralnych – zakupoholizm. „Remedium” nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2018_1_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.