PL EN


2018 | 8 | 2 | 211-226
Article title

Cognitive functioning of a blind student in a foreign language classroom

Content
Title variants
PL
Cognitive functioning of a blind student in a foreign language classroom
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest specyfice funkcjonowania poznawczego niewidomych dzieci i nastolatków w zakresie postrzegania, uwagi, pamięci, przetwarzania informacji oraz Teorii Umysłu. Poruszone jest też zagadnienie jej wpływu na naukę języków obcych. Omówione są badania empiryczne dotyczące wpływu niepełnosprawności wzrokowej na funkcje poznawcze, a proces nauki języka obcego jest przedstawiony z punktu widzenia teorii, według których jest on wynikiem działań poznawczych zorientowanych na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Sytuacja niewidomego ucznia na lekcji języka obcego jest omówiona zarówno z perspektywy trudności stojących przed niewidzącą osobą, ale także z punktu widzenia możliwości zmniejszenia luki pomiędzy osobami widzącymi i niewidzącymi dzięki treściom zawartym w podręcznikach do nauki języków obcych.
EN
This paper deals with the specific character of cognitive functioning of blind children and adolescents with respect to perception, attention, memory, information processing and Theory of Mind. It also discusses the impact of this specificity on foreign language learning. Empirical research on the influence of visual impairment on cognitive functions is discussed, and foreign language learning is presented from the viewpoint of theories which look upon this process as a result of cognitive operations, oriented towards developing communicative competence. The situation of a blind learner in a foreign language class is discussed both from the perspective of challenges a blind student has to face and also from the perspective of opportunities to diminish the gap between the blind and the sighted thanks to the content included in foreign language textbooks.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
211-226
Physical description
Dates
published
2018-10-06
Contributors
References
 • Aldrich, F., Sheppard, L. (2000). Graphicacy: the fourth „R”? „Primary Science Review”, No. 64, 8-11.
 • Czerwińska, K. (2007). Zastosowanie wiedzy o umyśle w edukacji niewidomych. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 2, s. 81-87.
 • Czerwińska, K. (2008). Rysunek wypukły jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu języków obcych – doniesienia z badań. W: Czerwińska K. (red.). Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Czerwińska, K. (2017). Tyflodydaktyka – kształcenie uczniów z niepełnosprawnością wzroku. W: Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czerwińska, K., Stępińska, J., Wiśniewska, D. (2014). Rozwój poznawczy małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku. W: Czerwińska K. (red.). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Dakowska, M. (2001). Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Heller, M.A., McCarthy, M., Clark, A. (2005). Pattern Perception and Pictures for the Blind. „Psicológica”, No. 26, 161-171.
 • Jedynak, M. (2015). Visually Impaired Learners and Selected Correlates of Their Foreign Language Achievement. Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Jodłowiec, M. (2010). The role of Relevance Theory in SLA studies. In: Pütz, M., Sicola, L. (eds.). Cognitive Processing in Second Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins.
 • Kucharczyk I. (2015). Specyfika funkcjonowania poznawczego osób niewidomych. W: Czerwińska K., Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.). Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Mikołajczak-Matyja, N. (2008). Hierarchiczna struktura leksykonu umysłowego. Relacje semantyczne w leksykonie widzących i niewidomych użytkowników języka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Morash, V.S., McKerracher, A. (2017). Low Reliability of Sighted-Normed Verbal Assessment Scores When Administered to Children With Visual Impairments. „Psychological Assessment”, Vol. 29, No. 3, 343–348.
 • Peterson, C.C., Peterson, J.L., Webb, J. (2000). Factors influencing the development of a theory of mind in blind children. „The British Journal of Developmental Psychology”, No. 18, 431-447.
 • Prescher D., Bornschein J., Weber G. (2017). Consistency of a Tactile Pattern Set. „ACM Transactions on Accessible Computing”, Vol. 10, No. 2, DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3053723
 • Pring L., Goddard, L. (2003). Autobiographical Memory in Individuals Born Totally Blind. In: Ballesteros S., Heller M.A. (eds.). Touch Blindness and Neuroscience. Madrid: IUED Press.
 • Pring, L., Ockelford, A. (2006). Focus on Music: A Survey of Parents of Children with Septo-optic Dysplasia. „The British Journal of Visual Impairment and Blindness”, Vol. 23(2), 58–66.
 • Pring, L., Painter, J. (2002). Recollective Experience in the Visually Impaired: the Role of Sensory and Conceptual Processing. „The British Journal of Visual Impairment and Blindness”, Vol. 20(1), 24–32.
 • Pring, L. (2008). Psychological characteristics of children with visual impairments: learning, memory and imagery. „The British Journal of Visual Impairment”, Vol 26(2), 159–169, DOI: 10. 1177/0264619607088279.
 • Pütz, M., Sicola, L. (2010). Cognitive Processing in Second Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins.
 • Sperber, D., Wilson D. (1986/95). Relevance: communication and cognition. Oxford: Blackwell.
 • Steele, T.R. (2015). A mixed methods investigation of the instructional practices of teachers of students with visual impairment as they relate to tactile graphics. Florida State University, College of Education.
 • Szubielska, M. (2012). Funkcjonowanie teorii umysłu u dzieci niewidomych. „Roczniki Psychologiczne”, t. XV, nr 4, s. 73-93.
 • Wright S. (2008). Guide to Designing Tactile Illustrations for Children’s Books. Louisville: American Printing House for the Blind.
 • Vecchi, T., Tinti, C., Cornoldi, C. (2004). Spatial Memory and Integration Processes in Congenital Blindness. „Cognitive Neuroscience and Neuropsychology”, Vol. 15(18), 2787–2790.
 • Wilson, D. Sperber, D. (2004). Relevance theory. In L. Horn, G. Ward (eds.), The handbook of pragmatics. Oxford: Blackwell.
 • Zebehazy, K.T., Wilton, A.P. (2014a). Charting Success: The Experience of Teachers of Students with Visual Impairments in Promoting Student Use of Graphics. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, Vol. 108, No. 4, 263-274.
 • Zebehazy, K.T., Wilton, A.P. (2014b). Straight from the Source: Perceptions of Students with Visual Impairments About Graphic Use. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, Vol. 108, No. 4, 275-286.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2018_2_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.