Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 9 | 1 | 77-92

Article title

Myśl i praktyka tyflopedagogiczna Matki Elżbiety – Róży Czackiej

Content

Title variants

EN
Mother Elizabeth – Róża Czacka’s Education of the Visually Impaired: Theory and Practice

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono fakty z życia Róży Marii Czackiej i jej działalność. Matka Elżbieta Róża Czacka była prekursorką edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących w Polsce; twórczynią nowoczesnych, wzorcowo funkcjonujących instytucji, będących praktyczną egzemplifikacją jej teoretycznych koncepcji i założeń. Scharakteryzowano również dzieło Matki Elżbiety, uwzględniając jego kontekst naukowy i pragmatyczny. Tyflologiczne i socjalne inicjatywy, niosące wsparcie osobom z dysfunkcją wzroku oraz aktywność w tworzeniu globalnych, systemowych rozwiązań w dziedzinie polityki społecznej i oświatowej dotyczącej tej grupy osób z niepełnosprawnością, sytuują Różę Marię Czacką w gronie postaci znaczących dla polskiej pedagogiki specjalnej, w tym zwłaszcza tyflopedagogiki.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

77-92

Physical description

Dates

published
2019-09-04

Contributors

References

 • Cywiński B. (2000). Laski w oczach współczesnych. W: Mazowiecki T. (oprac.). Ludzie Lasek. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 • Czacka E. R (1932a). Memoriał w Sprawie wychowania i kształcenia niewidomych (mps). Laski: Biblioteka Tyflologiczna.
 • Czacka E. R. (1932b). Memoriał o Sprawie niewidomych w Polsce (Memoriał Rockefellerowski) (mps). Laski: Biblioteka Tyflologiczna.
 • Czacka E. R. (1936). Triuno. Tekst z 24 stycznia (mps). Laski: Biblioteka Tyflologiczna.
 • Czacka E. R. (1937). Memoriał w Sprawie całości Dzieła (mps). Laski: Biblioteka Tyflologiczna.
 • Czacka E. R. (1938). Memoriał w Sprawie możliwości Komitetu Porozumiewawczego (mps). Laski: Biblioteka Tyflologiczna.
 • Czacka E. R. (1946). Dzieło niewidomych. „Caritas”, nr 10, s. 16–17.
 • Czacka E. R. (2000). Triuno. Laski, tekst z 24 stycznia 1936 roku. W: Ludzie Lasek. Mazowiecki T. (oprac.). Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 • Czacka E. R. (2007). Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Notatka z 17 stycznia 1927 roku. W: Matka Elżbieta Czacka. Dyrektorium. Banaszek M., Prussak M., Michalak K. (red.). Warszawa: UKSW.
 • Czacka R. (2011). Historia Triuno. Laski, tekst z 1936 roku. W: Kuczyńska-Kwapisz J. Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli. (aneksy). Warszawa: UKSW.
 • Czacka E. R., Landy T. (1932). Memoriał w Sprawie opieki nad niewidomymi (mps). Laski–Różanna (prawdopodobnie napisany przed 1932). Laski: Biblioteka Tyflologiczna.
 • Dembowski B. (2011). Środowisko przy kościele św. Marcina w czasach PRL-u. W: Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. Placha J. (red.). Warszawa: UKSW.
 • Dycht M. (2012). Henryk Ruszczyc. Pedagogiczne inspiracje. Warszawa: UKSW.
 • Dycht M. (2013a). Henryk Ruszczyc i Jego koncepcja rehabilitacji zawodowej niewidomych. „Szkoła Specjalna”, nr 3, s. 165–173.
 • Dycht M. (2013b). Koncepcja wychowania Henryka Ruszczyca na tle uznanych systemów pedagogicznych. „Laski” 2013, R. XIX, nr 6 (116), s. 48–81.
 • Dziekoński S. (2011). Teologiczny aspekt sensu cierpienia. W: Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. Placha J. (red.). Warszawa: UKSW.
 • Gościmska A. (1987). Matka Czacka jako wychowawca. Z sesji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, notatka z 28 sierpnia (mps). Laski: Archiwum H. Ruszczyca.
 • Gościmska A., Żółtowski M. (2004). Historia działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach w latach 1961–1976. Laski: TOnO.
 • Grodecka E. (1996). Historia niewidomych polskich w zarysie. Warszawa: PZN.
 • Krokos J. (2011). Filozofia w służbie pedagogiki. W: Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. Placha J. (red.). Warszawa: UKSW.
 • Kuczyńska-Kwapisz J. (2011). Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli. Warszawa: UKSW.
 • Kuczyńska-Kwapisz J. (2018). Założenia tyflologiczne Róży Czackiej i ich ponadczasowe znaczenie z perspektywy stuletniej działalności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. „Forum Pedagogiczne”, nr 2, s. 139–151.
 • Landy T., Wosiek R. (2003). Ksiądz Władysław Korniłowicz. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 • Maritain J. (1936). Humanisme intégral. Paris: Fernand Aubier.
 • Mazowiecki T. (2000). Laski niewidomych i widzących. W: Ludzie Lasek. Mazowiecki T. (oprac.). Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 • Nowak M. (2010). Doświadczenie dialogu w tworzeniu wiedzy pedagogicznej. W: Pedagogika dialogu w rzeczywistości XXI wieku. Dąbrowa E., Jankowska D. (red.). Warszawa: APS.
 • Nowak M. (2011). Interdyscyplinarny klucz w teorii i praktyce pedagogicznej Lasek. Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. W: Placha J. (red.). Warszawa: UKSW.
 • Podgórska R. (2011). Wymiar społeczny i religijny w formacji osoby niewidomej w pismach i działalności Matki Elżbiety Róży Czackiej. W: Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. Placha J. (red.). Warszawa: UKSW.
 • Stanowski A. (2000). Miłość odważna i wymagająca. Dzieło Matki Elżbiety Czackiej jako czynnik odrodzenia religijnego. W: Ludzie Lasek. Mazowiecki T. (oprac.). Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 • Tarnowski J. (2011a). Paradoks chrześcijańskiej pedagogiki. W: Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej.Placha J. (red.). Warszawa: UKSW.
 • Tarnowski K. (2011b). Personalizm francuski a Dzieło Lasek. W: Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. Placha J. (red.).Warszawa: UKSW.
 • Wosiek R. (2011). Aktualność przesłania księdza Władysława Korniłowicza. W: Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej. Placha J. (red.). Warszawa: UKSW.
 • Wyrzykowska Z. (2002). Historia 50-letniej działalności 1910–1960 Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Żółtowski M. (przypisy, oprac.). Laski: TOnO.
 • Wyszyński S. (1946). Ks. Władysław Korniłowicz. „Tygodnik Powszechny”, nr 50 (15 lipca), s. 1–3.
 • Żółtowski M. (1999). Blask prawdziwego światła. Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło. Lublin: ER-ART.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2019_1_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.