PL EN


2019 | 9 | 2/1 | 19-35
Article title

Katolickie sumienie a wyzwania postsekularyzmu

Content
Title variants
EN
Catholic Conscience and the Challenges of Post Secularism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie postsekularyzmu jest używane w różnych kontekstach i wymaga dodatkowych dookreśleń. Zestawienie go z katolickim pojęciem sumienia wydaje się szczególnie owocne, zwłaszcza w okresie posoborowym. Rozwój doktryny katolickiej w minionym półwieczu nie pozwala na sformułowanie jednoznacznej odpowiedzi na temat wolności sumienia w poszukiwaniach teologicznych. Artykuł przedstawia refleksję na temat tego, jak w kontekście globalizacji, a zwłaszcza postsekularyzmu, może wyglądać kształtowanie katolickiego sumienia. Dotyczy to szczególnie dialogu z własną tradycją oraz z ludźmi niewierzącymi. Autor zwraca uwagę na niewystarczalność tradycyjnych propozycji teoretycznych. Postuluje, w nawiązaniu do filozofii Platona i jej współczesnej interpretacji, zastosować strategie dialogiczne. Ich przekonującą wersję znajduje u przedstawicieli postsekularyzmu, których spotkać można również w Kościele katolickim.
Keywords
Year
Volume
9
Issue
2/1
Pages
19-35
Physical description
Dates
published
2019-09-04
Contributors
References
 • Acton L. (2006). W stronę wolności. Wybór esejów. Gowin A. (tłum.). Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 • Bauman Z. (2017). Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość. Lebek K (tłum.). Warszawa: PWN.
 • Beckford J. (2012). Public religions and the post-secular: critical reflections. „Journal for the Scientific Study of Religion”, nr 51 (1). s. 1–19.
 • „Dignitatis Humane”. Deklaracja Soboru Watykańskiego II o wolności religijnej, dostępny na: http://ptm.rel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=168:deklaracja-o-wolnosci-religijnej-dignitatis-humanae&catid=39&Itemid=198 (otwarto: 20.07.2019).
 • Dillon M. (2018). Postsecular Catholicism: Relevance and Renewal. New York: Oxford University Press.
 • Filozofia religii. Kontrowersje. (2018). Hołówka J., Dziobkowski B. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Guja J. (2018). Soteriologia ateizmu jako nowa antropologia. Kraków: Wydawnictwo LIBRON.
 • Hadot P. (2003). Filozofa jako ćwiczenie duchowe. Domański P. (tłum.). Warszawa: Aletheia.
 • Hochschild A. R. (2017). Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy. Pustuła H. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Kołakowski L. (2002). Wiara dobra, niewiara dobra. W: tenże, Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 9–13.
 • Kearney R. (2010). Anatheism. Returning to God After God. New York: Columbia University Press.
 • Mariański J. (2004). Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Newman J. H. (2002). List do Księcia Norfolk. O sumieniu. Muranty A. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo „Homini”.
 • O’Malley J. W. (2011). Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego? Wojtasik A. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Obirek S. (2009). Kulawa demokracja mimo Kościoła. W: Konopacki S. (red.). Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Łódź: Wydawnictwo Ibidem.
 • Obirek S. (2010). Uskrzydlony umysł. Antropologia Waltera Onga. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Obirek S. (2015). Polak katolik? Stare Groszki: Wydawnictwo CiS.
 • Ogonowski Z. (2015). Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Ong W. (1977). Interfaces of the Word. Studies in the Evolution of Consciousness and Culture. Ithaca: Cornell University Press.
 • Ong W. (2001). Gdzie teraz jesteśmy? Kilka podstawowych uwag kosmologicznych. Obirek S. (tłum.). „Życie Duchowe”, jesień, t. 28, s. 102–108.
 • Ong W. (2002). An Ong Reader. Challenges for Futher Inquiry. Cresskill (New Jersey): Humpton Press.
 • Platon. (1987), Listy. Maykowska M. (tłum.). Warszawa: PWN.
 • Platon. (1993). Faidros. Regner L. (tłum.). Warszawa: PWN.
 • Rahner K. (2005). Pisma wybrane. T. 1. Bubel G. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. (2002). Poznań: Pallotinum.
 • Reale G. (2010). Per una nova interpretazione di Platone alla luce delle ‘dottrine non scritte’. Milano: Bompiani.
 • Stanosz B. (2004). W cieniu Kościoła, czyli demokracja po polsku. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.
 • Szlęzak Th. A. (2005). O nowej interpretacji platońskich dialogów. Domański P. (tłum.). Kęty: Wydawnictwo Antyk
 • Tischner J. (1997). Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak.
 • Wiśniewski L. (2015). Blask wolności. Kraków: Biblioteka Tygodnika Powszechnego.
 • Wiśniewski L. (2018). Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę. Kraków: Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2019_2_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.