PL EN


2019 | 9 | 2/1 | 37-45
Article title

Problem edukacji religijnej w społeczeństwie pluralistycznym

Authors
Content
Title variants
EN
The Problem of Religious Education in Pluralistic Society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście pokazuję, że możliwa jest religijna edukacja w społeczeństwie pluralistycznym, to znaczy zróżnicowanym pod względem religijnym, światopoglądowym, kulturowym i etnicznym, o ile wspólnota religijna i wspólnota obywatelska trafnie rozpoznają swoją naturę i celowość. Charakteryzuję naturę obu społeczności, naturę edukacji, naturę edukacji religijnej oraz omawiam odpowiedzialność obu wspólnot za kształt edukacji. Wskazuję na to, że katolicka edukacja uznaje prawo do wolności religijnej i w tym sensie godzi się na religijny pluralizm, a także szanuje autonomię rzeczywistości ziemskich, a więc m.in. świeckość państwa i wartość różnych nauk. Twierdzę, że z punktu widzenia społeczeństwa pluralistycznego istnienie edukacji katolickiej powinno być akceptowalne. Edukacja ta nie sprzeciwia się prawu do istnienia w społeczeństwie różnych dyskursów, a jedynie korzysta z prawa do obecności w życiu publicznym także jej dyskursu.
Year
Volume
9
Issue
2/1
Pages
37-45
Physical description
Dates
published
2019-09-04
Contributors
author
References
 • Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. (1976). Denzinger H., Schönmetzer A. (red.). Barcinone–Friburgi Brisgoviae–Romae: Herder.
 • Jan Paweł II (2003). Ecclesia in Europa. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Jan Paweł II (1991). Centesimus annus. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Moskal P. (2009). Religia i prawda, wyd. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Moskal P. (2012). Apologia religii katolickiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Moskal P. (2014). Traktat o religii. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Papieska Rada Iustitia et Pax. (2005). Kompendium nauki społecznej Kościoła. Chodyniecki D., Dalach A., Nowak J. (tłum.). Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Pelczar J. S. (1911). Obrona religii katolickiej. T. 1: Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. Przemyśl: Wydawnictwo Diecezjalne Przemyskie.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. (2005), wyd. 5. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
 • Renard J. (1993). Islamic spirituality. W: Downey M. (red.). The New Dictionary of Catholic Spirituality. Collegeville, Minnesota: A Michael Glazier Book, The Liturgical Press.
 • Sobór Watykański II. (2002). Konstytucje, dekrety, deklaracje. (tekst polski, nowe tłum.). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
 • Trigg R. (2007). Religion in Public Life: Must Faith Be Privatized? Oxford: Oxford University Press.
 • Woods Th. E. jr. (2006). Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację. Kucharczyk G. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo AA.
 • Zolli E. (2007). Byłem rabinem Rzymu… Historia wielkiego nawrócenia. Latore A., Węglarz W. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Salwator.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2019_2_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.