PL EN


2019 | 9 | 2/1 | 77-91
Article title

Bariery biblijne inkluzji osób z niepełnosprawnością we wspólnotach chrześcijańskich

Content
Title variants
EN
Barriers to the Inclusion of People with Disabilities in Christian Communities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie na niektóre teksty biblijne, które mogą przyczyniać się do wznoszenia barier utrudniających pełną inkluzję osób z niepełnosprawnością we wspólnotach chrześcijańskich. W Piśmie Świętym postrzega się często niepełnosprawność jako powód do wykluczenia ze wspólnoty kultycznej, efekt ludzkiej winy i grzeszności lub okazję do uszlachetnienia człowieka, ewentualnie – jako impuls do podejmowania działalności charytatywnej przez wspólnotę. W każdym z tych przypadków pozycja osoby z niepełnosprawnością jest postrzegana jako nie-zwyczajna. Jeśli odczytuje się teksty biblijne powierzchownie, istnieje niebezpieczeństwo odmawiania osobom dotkniętym niepełnosprawnością dojrzałej relacji z Bogiem i pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty. Autor postuluje rozwijanie teologii, w której doceniano by szczególny wkład osób z niepełnosprawnością w życie chrześcijańskiej wspólnoty i przyznawano by im miejsce nie na jej obrzeżach, lecz w centrum.
Year
Volume
9
Issue
2/1
Pages
77-91
Physical description
Dates
published
2019-09-04
Contributors
References
 • Annandale N. H., Carter E. W. (2014). Disability and theological education: A North American study. „Theological Education”, nr 48, s. 83–102.
 • Barrett C.K. (1994). A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles. T. 1. Edinburgh: T&T Clark.
 • Bednarz E. (2004). Katechetyka: edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego profilu konfesyjnego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Agape.
 • Bengtssone S. (2014). The two-sided coin – disability, normalcy and social categorization in the New Testament. „Scandinavian Journal of Disability Research”, nr 7 (16), s. 280–292.
 • Brodie T. L (1993). The Gospel According to John. A Literary and Theological Commentary. New York: Oxford University Press.
 • Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych. „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 2, z. 3.
 • Eiesland N. (1994). The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability. Nashville: Abingdon Press.
 • Gaventa W. C. (2016). Preaching disability: The whole of Christ’s body in word and practice. „Review and Expositor”, nr 113, s. 225–242.
 • Goffman E. (2007). Piętno. Rozważania o zranionej. Gdańsk: GWP.
 • Healey L., Humphreys C., Howe, K. (2013). Inclusive domestic violence standards: Strategies to improve interventions for women with disabilities? „Violence Vict”, nr 28 (1), s. 50–68.
 • Hisey A., James S., Beck P. (1961). Paul’s “Thorn in the Flesh”: A Paragnosis, „Journal of Bible and Religion”, nr 2, s. 125–129.
 • Jan Paweł II (1984) List apostolski „Salvifici doloris”. Watykan.
 • Jones D. J. (2016). Alms: Charity, Reward, and Atonement in Early Christianity. Waco: Baylor University Press.
 • Keith J. M., Bennetto L., Rogge R. D. (2015). The relationship between contact and attitudes: Reducing prejudice toward individuals with intellectual and developmental disabilities. „Research in Developmental Disabilities”, nr 47, s. 14–26.
 • Kochanowicz A. (2008). Wymiar sacrum w edukacji dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. W: Sekułowicz M., Kruk-Lasocka J., Kulmatycki L. (red.). Psychomotoryka – ruch pełen znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW, s. 259–270.
 • Kochanowicz A. (2016). Dziecko w śpiączce. Sens życia. Sens troski. Łódź: Wydawnictwo Palatum.
 • Krzemińska D. (2013). Szkic do rozważań o życiu religijnym i doświadczaniu wiary przez osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. „Niepełnosprawność”, nr 10, s. 112–132.
 • Langkammer H. (1977). Ewangelia według św. Marka. Poznań–Warszawa: Pallotinum.
 • Lausch K. M. (1987). Teoretyczne podstawy katechizacji osób głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa: ATK.
 • Liedtke M. (1996). Behinderung – Anthropologie und pädagogische Aspekte. W: Liedtke M. (red.). Behinderung als pädagogische und politische Herausforderung. Historische und systematische Aspekte. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, s. 21–31.
 • Maliszewska A. (2018). W pełni ludzie. „Studia Bobolanum”, nr 2, s. 45–76.
 • Mędala S. (2010). Ewangelia według świętego Jana, rozdziały 1–12. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
 • Mickiewicz F. (2012). Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 12–24. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
 • Nelson J. R., Wang M.-C., Haagenson L. R. (2017). Inclusive, Culturally Competent Practices for Christian Faith Leaders in Responding to IPV Survivors with Disabilities. W: Johnson A., Nelson J. R., Lund E. L. (red.). Religion, Disability, and Interpersonal Violences. New York: Springen.
 • Olkin R. (2002). Could you hold the door for me? Including disability in diversity. „Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology”, nr 2, s. 130–137.
 • Piaschewski G. (1935). Der Wechselbalg. Ein Beitrag zum Aberglauben der nordeuropäischen Völker. Breslau: Maruschke und Berendt.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2012). Poznań: Wydawnictwo Pallotinum.
 • Risse G. B. (1999). Mending Bodies, Saving Souls: A History of Hospitals. New York: Oxford University Press.
 • Sobór Watykański II (2005). Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Warszawa: Pallotinum.
 • Stiker H.-J. (2010). Disability in the Hebrew Bible. S.M. Olyan.
 • Interpreting mental and physical differences. Cambridge University Press. (2008). „ALTER – European Journal of Disability Research” (New York), nr 3, s. 222–228.
 • Theology and the experience of disability: interdisciplinary perspectives from voices down under. (2016). Picard A., Habets M. (red.) London: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Tronina A. (2006). Księga kapłańska. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
 • Wiliński M. (2010). Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny. W: Brzezińska A., Kaczan R., Smoczyńska K. (red.). Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 15–59.
 • Woźniak Z. (2008). Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS.
 • Yong A. (2011). The Bible, disability, and the Church: A new vision of the People of God. Grand Rapids: William B. Eerdmans.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2019_2_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.