PL EN


2019 | 9 | 2/1 | 93-105
Article title

Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną, jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce

Content
Title variants
EN
Józef Tischner’s Polemic with the Thomistic Tradition, as a Dispute over the Shape of Contemporary Religious Education in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego tekstu jest prezentacja fragmentu jednego z najciekawszych sporów filozoficzno-religijnych między ks. Józefem Tischnerem a przedstawicielami szkoły tomistycznej w Polsce. Poniższa analiza skupiała się wyłącznie na pierwszej fazie sporu (1968–1972), podstawowym celem opracowania jest jednak wydobycie głosów krytyki kluczowych w obecnie toczącej się dyskusji nad kształtem współczesnej edukacji religijnej w Polsce, jak również dostrzeżenie ważnych argumentów w tej kwestii. Zdaniem autora niniejszego opracowania, ukazanie struktury filozoficzno-teologicznego sporu doprowadzić ma do odsłonięcia kontekstu edukacyjnego, który lokuje tę dyskusję w przestrzeni krytycznych analiz pedagogiczno-religijnych.
Year
Volume
9
Issue
2/1
Pages
93-105
Physical description
Dates
published
2019-09-04
Contributors
References
 • Bonowicz W. (2002). Tischner. Kraków: Znak.
 • Dąbrowski S. (2012). Krytyczna pedagogika religii. „Ars Educandi”, nr 9, s. 90–111.
 • Dąbrowski S. (2016a). Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 • Dąbrowski S. (2016b). Strategie komunikacji w ruchu slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku. „Multicultural Studies”, nr 1, s. 115–130.
 • Dymarski Z. (1998). Debata księdza Józefa Tischnera ze szkołą lubelską. „Logos i Ethos”, nr 1, s. 235–245.
 • Gabrysz J. (2013). Stanowisko Józefa Tischnera wobec tomizmu. „Tarnowskie Studia Teologiczne”, nr 32, s. 3–19.
 • Gogacz M. (1967). Aktualne dyskusje wokół tomizmu. „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 3, s. 59–70.
 • Grygiel S. (1970). Język filozofii a język Objawienia. „Znak”, nr 193–194, s. 1004–1007.
 • Horowski J. (2008). Pedagogika tomistyczna a pedagogika wartości. „Paedagogia Christiana” nr 21, s. 241–255.
 • Horowski J. (2015). Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Jawor M. (2013). Spór Józefa Tischnera z tomizmem – między konfrontacją a dialogiem. „Filozofia Chrześcijańska”, nr 10, s. 211–227.
 • Kamiński S. (1967). Aparatura pojęciowa teologii a filozofia. „Znak”, nr 157–158, s. 897–904.
 • Krąpiec M. A. (1967). Religia a nauka. „Znak”, nr 157–158, s. 861–887.
 • Milerski B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 • Obrycka M., Dąbrowski S. (2018). Pedagogika religii jako subdyscyplina nauk o edukacji – między inkluzją a ekskluzją w badaniach edukacyjnych. „Karto-Teka Gdańska”, nr 2, s. 2–18.
 • Półtawski A. (1970). O metodzie naukowej, pogańskim realizmie i chrześcijańskim idealizmie. „Znak”, nr 193–194, s. 991–999.
 • Salij J. (1970). Duch prawdy, duch wolności. „Znak”, nr 193–194, s. 1001–1004.
 • Stępień A. B. (1967). Filozofia jako ostateczna płaszczyzna dyskusji światopoglądowych. „Znak”, nr 157–158, s. 887–897.
 • Stępień A. B. (1970). Przedwczesne podzwonne tomizmowi? „Znak”, nr 193–194, s. 999–1001.
 • Szary S. (2014). Paideia w kontekście filozoficznej polemiki ks. Józefa Tischnera z Tomizmem. W: Krasnodębski M. (red.). Myśl pedagogiczna neoscholastyki i tomizmu. Warszawa: Wydawnictwo SWPR.
 • Tischner J. (1967). W kręgu spraw psychologii i filozofii. „Znak”, nr 151, s. 80–105.
 • Tischner J. (1968). Prolegomena chrześcijańskiej filozofii śmierci. „Znak”, nr 166, s. 422–440.
 • Tischner J. (1970a). Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego. „Znak”, nr 187, s. 1–20.
 • Tischner J. (1970b). O co właściwie chodzi? „Znak”, nr 193–194, s. 1013–1027.
 • Tischner J. (2002). Myślenie według wartości. Kraków: Znak.
 • Tischner J., Zbigniew N., Sławomir S. (1995). Świat się zmienił na lepsze – rozmowa. „Więź”, nr 11, s. 29–44.
 • Wadowski J. (1999). Dramat pytań egzystencjalnych: Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny.
 • Wilczek A. (2009). W poszukiwaniu prawdy o człowieku, spór księdza Józefa Tischnera z tomizmem. „Czasopismo Filozoficzne”, nr 4–5, s. 52–72.
 • Zambrzuski M. (2012). Cienie bez jaskini – spór M. Gogacza i J. Tischnera o charakter filozofii. W: Klimski T. A., Andrzejuk A. J. (red.). Filozofia i mistyka, Wokół myśli Mieczysława Gogacza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Zdybicka Z. (1968). Tomizm a aggiornamento myśli chrześcijańskiej. „Znak”, nr 168, s. 780–792.
 • Znaniecka M. (2017). Praktyki kontemplatywne w edukacji. Próba scalenia sfragmentowanego podmiotu, poznania i wspólnoty. W: Dąbrowski S., Obycka M. (red.). Edukacja, wartości, kontrowersje. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2019_2_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.