PL EN


2019 | 9 | 2/1 | 107-118
Article title

Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha i jej implikacje dla praktyki edukacji religijnej

Authors
Content
Title variants
EN
The Inclusivistic Reinterpretation of the Notion of Faith by Paul Tillich and its Implications for the Practice of Religious Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Paul Tillich reinterpretuje chrześcijańskie pojęcie wiary w Boga jako bytu i ukazuje je jako troskę ostateczną. Wiara staje się więc centralnym i koniecznym stanem wszystkich. Chociaż podmiot wiary jest skończony, to ma zdolność to dążenia do ostatecznego, nieskończonego przedmiotu. Przedmiot wiary może być wyrażony jedynie symbolicznie, zatem nie istnieje jeden prawdziwy symbol wiary. Skończona natura przedmiotu w sposób nieunikniony rodzi zwątpienie i błądzenie. Takie ujęcie wiary ma implikacje dla edukacji religijnej. Ta winna stać się inkluzywną, włączającą wszystkich ludzi, zarówno religijnych, jak i niereligijnych, pomagać im pogłębiać ich wiarę, zgodnie z poszczególnym jej rozumieniem, a także przestrzegać przed niebezpieczeństwem absolutyzacji poszczególnych symboli wiary. Szczególnie teistyczne religie winny pamiętać o tym, że ostateczny obiekt wiary wykracza poza absolutny byt. Troska ostateczna, chociaż niebezpośrednio, to jednak jest także obecna w świeckim, nie tylko religijnym doświadczeniu.
Year
Volume
9
Issue
2/1
Pages
107-118
Physical description
Dates
published
2019-09-04
Contributors
author
References
 • Chat E. (2002). Dialog chrześcijańsko-buddyjski po Soborze Watykańskim II. „Kieleckie Studia Teologiczne”, nr 1/2, s. 7–24.
 • Humeniuk M. (2017). Między skończonością i nieskończonością – religijność a doświadczanie świata życia. W: Humeniuk M., Paszenda I. (red.). Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Lorek P. (2017). Interbyt, uważność i takość – mistrz zen, Thich Nhat Hanh, cytuje Biblię. „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, nr 25/1, s. 179–194.
 • Matuszyk M. (2015). Paul Tillich. W: Finzsch N., Ruchniewicz K., Kurpiel A. (red.). Skreśleni. Odbieranie tytułów naukowych na Friedrich-Wilhelms-Universietät zu Breslau w latach 1933–1945. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Mech K. (1997). Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula Tillicha. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Mech K. (1999). Wiara budująca sens. W kręgu badań nad konstytucją specyficznie religijnego sensu. W: Mech K. (red.). Człowiek wobec religii. Filozoficzne aspekty religijnego sensu. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Milerski B. (1998a). Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 • Milerski B. (1998b). Religia w społeczeństwie pluralistycznym. W: Milerski B. (red.). Elementy pedagogiki religijnej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 • Patalon M. (2007). Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Tillich P. (1963). Christianity and the Encounter of the World Religions. New York: Columbia University Press.
 • Tillich P. (1987). Dynamika wiary. Szostkiewicz A. (tłum.). Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.
 • Tillich P. (1994). Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii. Zychowicz J. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tillich P. (2017). Moje poszukiwania absolutów. Leszczyński M. (tłum.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2019_2_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.