PL EN


2020 | 10 | 2 |
Article title

Miejsce, w którym funkcjonuję i tworzę – metoda projektów w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną

Authors
Content
Title variants
EN
The place where I funcion and create. Project method at work with students with cognitive challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the application of the project method at work with children with mild intellectual disability – with students of grades 1-3 of primary schools. The study consists of three parts. The first describes the project method in the theoretical aspect. In the second, the project method was presented regarding aspects of creativity. The theoretical and creative aspect of the project method was used to write the third part of the article, which presents its practical dimension - A place where I function and create. The work plan was created by students of Special Pedagogy at the Faculty of Pedagogical Sciences of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw and partly modified by me. The project has already been partially implemented in activities with students, and the fundamental conclusion that emerges from practice is that the project method work is an amazing tool to develop knowledge (ways to protect forests from littering), skills (creative thinking and action) and social competences (cooperation, communication, responsibility for task performance and sensitivity) of students with intellectual disabilities.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania metody projektów w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – z uczniami klas I–III szkoły podstawowej. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej opisano metodę projektów w aspekcie teoretycznym. W drugiej zaprezentowano metodę projektów w odniesieniu do aspektów twórczości. Teoretyczny i twórczy aspekt metody projektów posłużył do napisania trzeciej części artykułu, w której przedstawiono jej praktyczny wymiar – „Miejsce, w którym funkcjonuję i tworzę”. Plan pracy został wykreowany przez studentów Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i fragmentarycznie przeze mnie zmodyfikowany. Projekt został już częściowo wdrożony w działania z uczniami, a fundamentalnym wnioskiem, który wyłania się z praktyki jest stwierdzenie, że praca metodą projektów jest niezwykłym narzędziem do rozwijania wiedzy (sposoby ochrony lasów przed zaśmiecaniem), umiejętności (twórcze myślenie i działanie) oraz kompetencji społecznych (współpraca, komunikacja, odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz wrażliwość) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Year
Volume
10
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020-07-18
Contributors
References
 • Braun D. (2009). Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Dzierzbicka W., Dobrowolski S. (1963). Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900–1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Ekert B. (2018). Metoda Montessori na cztery pory roku. Warszawa: Wydawnictwo RM.
 • Kosslyn S. M, Rosenberg R. S. (2006). Psychologia. Mózg–człowiek–świat. Majczyna B. i in. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kruszewski K. (2009). Nauczanie i uczenie się faktów, pojęć, zasad. W: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik akademicki. Kruszewski K. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2009). Słownik Pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mikina A., Zając B. (2012). Metoda projektów nie tylko w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Warszawa: Wydawnictwo ORE.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku, Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej, Dz.U., poz. 356.
 • Szmidt K. J. (2013). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Szmidt K. J. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Szymański M. S. (2010). O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Zimbardo P. G., Johnson R. L., McCann V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Gruszka A. i in. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2020_2_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.