PL EN


2020 | 10 | 2 |
Article title

Od dzieci ulicy do dzieci cyberulicy

Content
Title variants
EN
From street children to cyber-street children
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The phenomenon of street children is more and more recognized and analysed theoretically and empirically. It has many faces depending on socio-economic and cultural factors. Facing the rapid development of information society, it transforms in many aspects. As a result, a growing number of street children living in well-off families but who are emotionally neglected, spend a lot of time in cyberspace with no parental control. Therefore, these children may be called “cyber-street children”. The aim of this article is to study connections between conditions, forms of activities taken by street children, danger and prevention.
PL
Zjawisko dzieci ulicy, coraz lepiej poznawane, poddawane analizom teoretycznym i empirycznym oraz przyjmujące różne oblicza w zależności od środowiska gospodarczo-kulturowego, w którym funkcjonuje, w zderzeniu z rozwojem technologicznym społeczeństw informacyjnych, zaczyna ulegać w swych pewnych obszarach przekształceniom. W wyniku tego procesu z części dzieci ulicy, wywodzących się z domów o dobrym statusie materialnym, lecz zaniedbanych emocjonalnie, pozostawionych samym sobie i wędrujących bez rodzicielskiej kontroli po świecie wirtualnym, wyłania się grupa, którą można określić jako „dzieci cyberulicy”. Celem artykułu jest ukazanie powiązań między tymi zjawiskami zarówno w obszarze części uwarunkowań, form aktywności podejmowanych przez dzieci, zagrożeń, jak i założeń profilaktyczno-pomocowych.
Year
Volume
10
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020-07-18
Contributors
References
 • Adamczyk B. (2015). Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Definicja. Typologia. Etiologia. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
 • Andrzejewska A. (2014). Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Warszawa: Difin.
 • Andrzejewska A., Bednarek J. (2014). Seksting. W: Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych. Lizut J. (red.). Warszawa: WSP im. J. Korczaka.
 • Babicki Z. (2017). Idea wychowania do pokoju w programach pomocowych dzieciom w Afryce. „Forum Pedagogiczne”, nr 1, s. 211–226.
 • Barczykowska A., Muksała M. (2008). Dzieci ulicy „w sercach miast”. „Czasopismo Techniczne. Architektura”, nr 2-A (105), s. 23–29.
 • Bardziejewska M. (2004). Okres dorastania – szanse rozwoju, „Remedium”, nr 11 (129), s. 4–5.
 • Brandes D., Specht W. (2000). Praca z dziećmi ulicy w European Network on Street Children Worldwide (ENSCW) i International Society for Mobil Youyth Work. W: Dzieci ulicy. Problemy, profilaktyka, resocjalizacja. Olszewska-Baka G. (red.). Białystok: eRBe.
 • Brzeziński M. (2013). Dzieci ulicy. Ujęcie pastoralno-teologiczne. W: Granice streetworkingu. Jęczeń J., Lelonek-Kuleta B. (red.). Sandomierz–Lublin–Eichstätt–Ingolstadt: POLIHYMNIA.
 • Drapała-Petryka I. (2014). Kultura szybkostrzelna / kultura „natłoku” – jałowym gruntem dla rozwoju człowieka. W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Liberska H., Malina A., Suwalska-Barancewicz D. (red.). Warszawa: Difin.
 • Fidelus A. (2005a). Dzieci ulicy – podobieństwa i różnice w zależności od czynników środowiskowych. W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży. Kubik W., Urban B. (red.). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Fidelus A. (2005b). Zjawisko „dzieci ulicy” jako współczesny problem społeczny. „Studia nad Rodziną”, nr 2 (17), s. 125–135.
 • Goetz M. (2018). Internetowy hejt po obu stronach monitora: konsekwencje cyberprzemocy. „Świat Problemów”, nr 9, s. 13–16.
 • Kubala-Kulpińska A. (2017). Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni wśród najmłodszych. „Życie Szkoły”, nr 2, s. 29–31.
 • Kołak W. (2002). Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1, s. 4–6.
 • Kołodziejczyk T. (2000). Program Street Children – Children of the Streets w Polsce. W: Dzieci ulicy. Problemy, profilaktyka, resocjalizacja. Olszewska-Baka G. (red.). Białystok: eRBe.
 • Kostka M. (1998). „Młodzieży zagrożonej trzeba szukać…”. „Opieka, Wychowanie, Terapia” nr 2, s. 22–23.
 • Kozak S. (2011). Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin.
 • Krzystanek K. (2004). Wpływ agresywnych gier komputerowych na poziom agresywności gracza. W: Agresja w szkole. Spojrzenie wieloaspektowe. Rejzner A. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • Kubala-Kulpińska A. (2017). Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni wśród najmłodszych. „Życie Szkoły”, nr 2, s. 29–31.
 • Kurzeja A. (2008). Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Lachowska B. (2010). Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty w relacji między rodzicami a adolescentami – prezentacja narzędzi pomiaru. W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież. Borecka-Biernat D. (red.). Warszawa: Difin.
 • Olszewska-Baka G., Pytka, L. (2000). „Dzieci ulicy” – metodologiczne aspekty profilaktyki interwencyjnej. W: Dzieci ulicy. Problemy, profilaktyka, resocjalizacja. Olszewska-Bak G. (red.). Białystok: eRBe.
 • Olszewska-Baka G., Pytka, L. (1999). Wychowanie i pomoc w środowisku otwartym. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1, s. 27–32.
 • Pilch T. (2000). Dziecko ulicy – ewolucja pojęcia. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1, s. 5–8.
 • Pilch T. (2010). Miliard dzieci bez szczęścia. „Chowanna”, nr 1, s. 41–48.
 • Pospiszyl I. (2014). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Warszawa: Impuls.
 • Ryś, M. (2011). Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych systemach rodzinnych. „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, nr 2 (6), s. 64–83.
 • Tempczyk-Nagórka, Ż. (2016). Zagrożenia dla rozwoju tożsamości i zdrowia psychicznego człowieka. W: Kałdon B. (red.). Wybrane obszary niebezpieczeństw XXI wieku w ujęciu interdyscyplinarnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 • Tuszyńska-Bogucka W., Kwiatkowski P. (2015) „Naćpani dźwiękiem”? E-narkotyki jako obszar badań przyszłości, „Horyzonty Psychologii”, nr 5, s. 29–43.
 • Żelazny R. (2014). Praktyczne aspekty pomiaru poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w wymiarze mezoekonomicznym. Dostępny na: http://www.pte.pl/kongres/referaty/?dir=Zelazny+Rafa%C5%82 (otwarty: 28.12.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2020_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.